Zem trochu inak

Žiadna technika ani človek nemá  moc.  Naučí sa človek zmeny akceptovať?

V období staroveku existovalo viac vírusov, ktoré boli pre človeka viac liekom ako je tomu dnes. Bolo ich väčšie množstvo ako v dnešnej dobe. Prúdenie vzduchu a existencia relativity svetla Slnka pôsobením nezodpovedá predstave zo staroveku na novovek. Šírenie vzduchu je rýchlejšie ako svetlo. Slnko a jeho svetlo nedopadá na Zem žiadnou gravitáciou, ale slnečné lúče dopadajú na obežnú dráhu Mesiaca a až potom dopadajú na Zem. Toto má za následok, že vzduch pôsobením geopatických zmien zvýšilo svoju rýchlosť na jednu bilióntinu. Kým Slnko zvyšuje prúdenie vzduchu na jednu milióntinu kilometra za sekundu, kombinácia Slnka a obežnice mesiaca Sírius spôsobuje rýchlejší prenos pôsobenia súvzťažných „vĺn“ Slnka a Zeme, čo spôsobuje agresivitu mnohých tvorov na tejto Zemi.  Sírius nie je planéta, ale vesmíru patriaca družica, pretože Zem obieha ako kométa okolo Slnka, slnečných lúčov a obežných dráh iných planét, čo spôsobuje šírenie chorôb po celom svete po sieti obežníc planéty celej zemegule z juhu na S, V a Z; a zo severu na J, V a Z. Prečo táto kombinácia? Z juhu pramenia všetky ochorenia rakoviny, pretože zvieratá sú tam najagresívnejšie. Toto spôsobuje, ako sa neskôr dočítate, agresiu mnohých zvierat (vírusov buniek) a zmenu v šírení rakovinových buniek na človeka. Zo severu prúdi AIDS a HIV, žltačka a kombinácia obezity a salmonelózy, čo zmenilo spôsob šírenia vírusov chrípky. Prúdi to pôsobením vzduchu, gravitácie, atmosféry, živelných pohrôm, migráciou a častým „cestovaním“ človeka a živočíchov. Samozrejme  človeka ovplyvňuje  konzumný spôsob života a hygienické návyky. Takto sa postupne vytvorili prítomné zmeny v pôsobení  vírusov na ľudské telo.  Salmonelóza a obezita (kombinácia ochorenia „žliaz a krvi“ v orgánoch  tela a vo všetkých sústavách zodpovedných za chod orgánov a ľudského tela ) sú ochorenia  aj zo vzduchu, ktorý obsahuje kysličník uhoľnatý a splodiny zo Severnej a Južnej Ameriky a severnej a južnej časti celej Zeme, zemského plášťa. Je nutné v severnej a južnej časti Zeme urobiť koniec vojnám, lebo šírenie rakoviny zahubí celé ľudstvo aj s jeho pokolením. Nikto nemôže povedať, že urobil koniec rakovine, a to len preto, že stále budú vznikať nové druhy ochorenia, ktoré budú zhubné pre človeka. Prečo nedokáže telo človeka zneutralizovať a vysporiadať sa s vírusmi, ktoré vnikli do tela vdychovaním hornými dýchacími cestami alebo cez pokožku? Prachový uhoľ z vojen, o ktorých vieme, že už dlhé obdobie prebiehajú v určitých  oblastiach, v kombinácii spolu s vírusmi bacilov z južnej pologule Zeme, šíria pohyb relativity vírusov bleskovým spôsobom do všetkých krajín na S, V a Z, ale na juhu  Zeme je mŕtvo, pretože  je tam tma. Juh Zeme, Južnú Ameriku postupne sužuje viac ochorení  rakoviny kože, žalúdka, mozgová obrna. Zmenou pôsobenia planét na Zem sa aj v Európe vyskytuje čím ďalej tým viac ochorení endokrinného systému, čo vplýva na zhoršenú činnosti nadobličiek. Mení sa tým celý vývoj človeka od bunky. Toto je  odpoveď – mení sa inou, tzn. zmenenou činnosťou endokrinnej sústavy, tzn. oslabenými nadobličkami alebo nesprávnou činnosťou štítnej žľazy, či príštitných teliesok, nesprávnou životosprávou = ovplyvnenie homeostázy a hypofýzy, čo vedie k nepomeru správnych hormónov v krvi, v žľazách, a tým aj v orgánoch v celom tele. To nie zlyhanie imunity, ale zlyhanie človeka. Na to, aby človek vedel ako sa mu zmenil chod v tele, potreboval by v knihách nový popis ľudského tela. Zem je ľahká v kombinácii s kysličníkom uhličitým, ale v kombinácii s kysličníkom uhoľnatým + rakovina + iné choroby + chudoba, dávajú „obraz podobenstva“ sveta do viacerých častí kútov Zeme. Takto bude vyzerať Slovensko a iné štáty na  Zemi na S, J, V a Z. Ostanú tu len zvieratá, ktoré časom vyhynú, lebo bunky vírusov rakoviny ich vyhubia a zostanú na planéte Zem len mŕtve duše všetkých, ktorí odídu na večný odpočinok. Môže sa to zmeniť, ale každý človek by musel  viac dbať o svoje telo ako o svoju krásu a musel by sa naučiť „počúvať“ ho.

Zemská os sa vychyľuje. Kde je Zem otočená k Slnku, je deň. Ak je určitá časť Zeme vychýlená k Slnku, tam je leto. Niektoré oblasti Zeme sa kedysi vôbec nevychyľovali. Preto tam bolo stále veľmi teplo. Paradox je, že  akonáhle sa vychýlila os od tejto „slnečnej krajiny“ čo i len o 100-tinu percenta, v ten deň tam snežilo.  Od čias vzniku Zeme, Zem zmenila svoju polohu. V oblasti rovníka sa zmenilo postavenie iných hviezd k Zemi. Preto sa mení počasie aj u nás, v našej oblasti, a to tak, že tu máme už viac slnka a tepla, čo tu predtým nebolo. Častejšie sú aj zmeny na našej Zemi v rôznych iných štátoch. Zem klesá, teda mení sa jej poloha a aj poloha iných planét a rýchlosť rotujúcich planét a hviezd, čo ovplyvňuje kvalitu kyslíka na Zemi, pretože Zem je pokrytá vrstvou plynu (atmosféry), kyslíka a vody. Nikto to nemôže pocítiť, lebo keby sme pociťovali tieto zmeny na Zemi, tak by sa nemohol striedať  deň s nocou, nemohol by byť príliv a odliv vody ako taký a pod. Človek nemá schopnosť na svojom tele pocítiť nebezpečenstvo tak ako živočíchy. V čase pocitu nebezpečenstva živočíchy vedia, kde je bezpečne. Poviete si, prečo nedostal tento dar aj človek?! Odpoveď je veľmi jednoduchá a tí, čo ma poznajú, neraz počuli  vetu, ktorá je odpoveďou….

Ľad na severe spôsobilo vychýlenie Zeme, ktoré vznikalo postupne od 14. – 17. storočia. V 21. storočí sa zemská os začala znovu vychyľovať od zemskej osi  smerom k Slnku. Preto vzniká topenie ľadovcov a fakt, že máme viac teplých dní, slnka a menej dažďa. Tornádo dokáže zaktivovať sopky tlakom na zemské doštičky. Treba si vedieť len predstaviť  silu vetra, ktorá dokáže zabrániť pristátiu lietadla. Takáto sila – jej pôsobenie, nie je len vo vzduchu, ale tlačí aj na vnútro Zeme k druhému obvodovému plášťu železitých hornín.

Žiadne UFO neexistuje. V našom svete existujú len zvláštne vojenské tajné prieskumné lietadlá a „neviditeľná sila“, ktorá sa dá zmerať jedine ako tlak vzduchu. Výsledky sa dajú vždy ovplyvniť aj podľa želania osoby, ktorá  meria a vyhodnocuje výsledky. Preto sa meteorológom ich predpovede niekedy nevydaria.

Mesiac a časti Mesiaca, ktoré rotujú okolo Slnka, Marsu a Zeme, majú vlastnosti Slnka. Mesiac rotuje a Zem s Marsom preberajú jeho vlastnosti do pôdy v podobe svetielkujúcich nabitých častíc. Podobné vlastnosti majú aj hodinky, ktoré obsahujú fosfor a v noci svietia. Takéto hodinky svietia vďaka mesačnému žiareniu pomocou hviezd a Slnka z obežnej dráhy Mesiaca. Za všetkým treba hľadať silu gravitácie a rotujúce iné planéty, ktoré nazývame kométy alebo meteority. Meteorit je planéta (časť z vesmíru), ktorá svojim dopadom na Zem prispieva k oživeniu gravitácie pôdy. Dopad takého telesa na Zem podáva jasnú správu o zraniteľnosti Zeme, tzn. momentálna poloha Zeme pre človeka je nevyspytateľná z dôvodu  súbežných dráh Zeme a iných telies vo vesmíre  a so zemskou gravitáciou!  Napríklad, ak odstredivá sila komét pretne rovnobežníkovú dráhu súbežnú s Amerikou, meteorit dopadne na africký štát. Otáčanie sa Zeme a Slnka okolo svojej osi spôsobí odstredivý efekt odstúpenia kilometrov vzdialených súbežných os. Gravitácia tu zostáva, ale odstredivá sila komét pritiahne na Zem meteorit Slnka vplyvom Mesiaca a Neptúna, z čoho vznikne dopad meteoritu veľkého ako vrchol Mount Everestu na Zem. Austrálske mesto Melbourne je srdcovou krajinou amerického štátu Nebrasky, ale odpudivou časťou Slnka a Mesiaca. Preto meteority dopadajú do krajiny štátu Nebraska v USA a nie do Melbourne, teda do Austrálie.

Na začiatku svojho vzniku  bola Zem rozdelená od severu a juh vodou. Východ a západ bol zaplavený z dôvodu pôsobenia Slnka a Mesiaca na vtedajšie „more a oceán“. Oceán sa vlieval do mora a more do riek tak, ako je to aj dnes, ale s tým rozdielom, že oceány teraz ovplyvňujú ľudí a nie naopak, ako to bolo v dobe pred veľkým treskom, kedy ľudstvo vládlo nad oceánom, morom, živočíchmi, vírusmi a aj chorobami. Vtedy sa neumieralo od hladu a smädu, ale umieralo sa zväčša len na starobu. „Ak bol niekto chorý, tak som ho liečil a dostal šancu opäť žiť.“ Rakovina tu bola od nepamäti. Rakovinu dostali opice od nás ľudí, od ľudstva. Oni nemali vyvinuté obranno-mechanické zložky v bielych krvinkách a ich obehový systém nebol ustálený tak ako ľudský.  Migrácie živočíchov sú v dnešnej dobe nositeľmi vírusov pre ľudstvo, ktoré žije na Zemi. Človek nielenže  mení častým cestovaním svoje telo a endokrinný systém, ale takýmto spôsobom mení aj činnosť sústav vývoja v živočíchoch. Zvieratá, ktoré sú v zajatí, sa nedokážu samé vnútorne zbaviť toxínov z nesprávneho chodu sústav. Preto čím ďalej, tým je na Zemi viac a viac chorých zvierat! Krv zvierat sa čistí svojimi výlučkami, ktoré čuchovým orgánom opäť vdychuje do krvi, teda do krvného obehu. Vírus zmutuje a dostáva sa do krvi, tkaniva mäsa – svalstva, hnoja a do všetkého toho, s čím človek prichádza v dnešnom svete do kontaktu. Oblečenie a naše umývanie rúk nestačí na dezinfekciu a na zabitie zmutovaného vírusu. Máme len jednu Zem a len jeden vzduch. Len po jednej Zemi všetci kráčame a len jeden vzduch všetci dýchame. Rozdiel je len v pôsobení gravitácie v rôznych častiach Zeme na konkrétny štát a tým je aj iné pôsobenie na ľudské telo…….. Na to, akú dezinfekciu alebo akú hygienu je nutné dodržiavať, je tiež jednoduchá odpoveď…..

 Dagmar Revayová © 3. marec 2013