Udeľujete týmto súhlas so spracovaním, email, osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, podľa 18/2018 Z.z. spoločnosti Poradenstvo Dagmar , Revayová Dagmar na účely administratívnych povinnosti a účely, Mojím dlhoročným záväzkom voči Vám je vždy, poskytnúť vám 100% súkromie a ochranu osobných údajov. Poradenstvo Dagmar, číta vaše správy, nevyžadujem Váš dátum narodenia, ani telefónne číslo, nepožadujem Vaše fotografie. Po odoslaní vám príde automatická odpoveď, že ste email napísali správne . Reklamy neposielam žiadne…. Ďaľším využívaním „služby“ suhlasíte, že ste si tieto podmiienky prečítali a že im vaše dalšie využitie služby podlieha. Podrobné informácie o ochrane Vašich osobných údajov ČÍTAJTE TU.

 • a

Pokyny pre vyplnenie formulára „Zdravie“

 1. Oboznámte sa s platným cenníkom.
 2. Oboznámte sa s platnými Obchodnými podmienkami.
 3. Oboznámte sa s obsahom záložky sa s obsahom záložky „Voda, energia, info“ a s obsahom záložky „Otázky a odpovede“.
 4. Dobre si premyslite a špecifikujte problém, ktorý máte. Otázku formulujte jasne.
 5. Vyplňte formulár.
 6. Do poľa meno a priezvisko objednávateľ služby
 7. Do poľa „Váš e-mail“ zadajte Vašu e-mailovú adresu. Skontrolujte si správnosť Vami napísanej e-mailovej adresy.
 8. Do poľa „Váš text“ napíšte Vašu žiadosť a odošlite ju.
 9. Ak ste správne zadali Vašu e-mailovú adresu, obratom obdržíte spätný automatický e-mail ako informáciu o tom, že Vaša požiadavka bola zaregistrovaná.
 10. Ak sa v obsahu Vašej správy vyskytnú nejaké nezrovnalosti, teda Vaša otázka bola formulovaná nezrozumiteľne, budete kontaktovaní k doplneniu skutočností.
 11. Následne obdržíte číslo účtu a požadovanú výšku úhrady za Vami zvolenú službu.
 12. Pripísaním platby na účet potvrdzujete, že súhlasíte s obchodnými podmienkami.
 13. Podrobné informácie o ochrane Vašich osobných údajov – Ochrana osobných údajov ČÍTAJTE TU

Pri vyplňovaní „Príkazu na úhradu“ napíšte do poznámky Vaše meno a priezvisko alebo e-mailovú adresu pre identifikáciu Vašej platby. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet, Vám bude do 5-10 dní odoslaná písomnou formou odpoveď na Vami zadanú otázku. Ak sa Vám nepodarí odoslať formulár, pošlite z Vašej e-mailovej schránky žiadosť priamo na e-mail: poradenstvodagmar@gmail.com

 • b

Pokyny pre vyplnenie formulára „Vzťahy“

 1. Oboznámte sa s platným cenníkom.
 2. Oboznámte sa s platnými Obchodnými podmienkami.
 3. Oboznámte sa s obsahom záložky „Otázky a odpovede“.
 4. Dobre si premyslite a jasne špecifikujte problém, ktorý máte. (10 €/1 problém). Napr. mám problém v práci – budem prepustený?, bude firma fungovať?, nájdem si inú prácu = 1 problém
 5. Otázku formulujte jasne. Ak sa pýtate na vzťah uveďte presne osobu, o ktorú sa jedná vo vzťahu k Vám (10 €/ 1 vzťah). Napr. rozpadá sa mi manželstvo – prečo sa to stalo?, mám v ňom zotrvať?, kde robím chybu? = 1 problém
 6. Vyplňte formulár.
 7. Do poľa meno a priezvisko objednávateľ služby
 8. Do poľa „Váš e-mail“ zadajte Vašu e-mailovú adresu. Skontrolujte si správnosť Vami napísanej e-mailovej adresy.
 9. Do poľa „Váš text“ napíšte Vašu žiadosť a odošlite ju.
 10. Ak ste správne zadali Vašu e-mailovú adresu, obratom obdržíte spätný automatický e-mail ako informáciu o tom, že Vaša požiadavka bola zaregistrovaná.
 11. Ak sa v obsahu Vašej správy vyskytnú nejaké nezrovnalosti, teda
 12. Vaša otázka bola formulovaná nezrozumiteľne, budete kontaktovaní k doplneniu skutočností.
 13. Následne obdržíte číslo účtu a požadovanú výšku úhrady za Vami zvolenú službu.
 14. Pripísaním platby na účet potvrdzujete, že súhlasíte s obchodnými podmienkami.
 15. Pri vyplňovaní „Príkazu na úhradu“ napíšte do poznámky Vaše meno a priezvisko alebo e-mailovú adresu pre identifikáciu Vašej platby. Po pripísaní finančných prostriedkov na účet, Vám bude do 5-10 dní odoslaná písomnou formou odpoveď na Vami zadanú otázku.

Ak sa Vám nepodarí odoslať formulár, pošlite z Vašej e-mailovej schránky žiadosť priamo na e-mail: poradenstvodagmar@gmail.com

 • c

Formulár na komunikáciu počas trvania poradenstva

 1. Oboznámte sa s platnými Obchodnými podmienkami.
 2. Oboznámte sa s obsahom záložky sa s obsahom záložky „Voda, energia, info“ a s obsahom záložky „Otázky a odpovede“.
 3. Do 10 dní od obdržania písomnej formy služby máte právo požiadať o vysvetlenie pri nejasnosti úkonu.
 4. Pri komunikácii počas liečby máte právo poslať max. 5 e-mailov.
 5. Do poľa „Váš e-mail“ zadajte Vašu e-mailovú adresu. Skontrolujte si správnosť Vami napísanej e-mailovej adresy.
 6. Do poľa „Váš text“ napíšte Vašu požiadavku a odošlite ju.
 7. Ak ste správne zadali Vašu e-mailovú adresu, obratom obdržíte spätný automatický e-mail ako informáciu o tom, že Vaša požiadavka bola zaregistrovaná.
 8. Do 5-7 dní obrdžíte odpoveď. Máte právo požiadať iba o vysvetlenie pri nejasnosti úkonu uvedeného v platnom riešení/poradenstve, ktoré ste práve obdržali.
 9. Ak Vám počas trvania riešenia/poradenstva vznikli nové problémy, ktoré sa netýkajú daného vypracovaného poradenstva nemáte nárok na odpoveď bez odplaty.
 10. Pýtať sa môže iba objednávateľ, teda osoba, ktorá si zaplatila poradenstvo alebo tá osoba, ktorá ho žiadala (zaplatila) pre niekoho iného, napr. rodič požiadal o vypracovanie poradenstva pre dieťa, dieťa požiadalo (dalo ako dar) o vypracovanie poradenstva pre rodiča, brat požiadal (dal ako dar) o vypracovanie poradenstva pre sestru, brata a pod.
 11. Podrobné informácie o ochrane Vašich osobných údajov – Ochrana osobných údajov čítajte tu