Kontaktné informácie

Dagmar Revayová
Horné Štitáre 317
956 03
Horné Štitáre

Číslo účtu 5025827496 / 0900
IBAN: SK67 0900 0000 0050 2582 7496
BIC: GIBASKBX

Kontaktovať ma môžete emailom, prostredníctvom vyplnenia formulárov, ktoré nájdete na tejto stránke.

Priamy email poradenstvodagmar@gmail.com
Informácie na telefónnom čísle +421904 545 279.
Mobilné číslo slúži len na poskytovanie informácií.
Je dostupné len v pracovné dni Po-Pi.
Nevolať po 16:30. hodine! Nezanechávajte odkaz.