Zem, planéty, život

doporučujem Vám prečítať si najskôr článok s názvon advent čo to je a následne tento článok, je tam
určité súvis. berte to ako kniha vedeckých spätosti teraz a vetdy
Text dávam do pozornosti na základe že v roku 2015 a 2016 verejné prednášky  som nekonala.

Os a vplyv na ňu:
Zemská os  sa vychyľuje, kde je zem otočená k slnku je deň ak je určitá časť zeme vychýlená k slnku je tam leto. Niektoré oblasti zeme sa vôbec nevychyľovali preto tam bolo stále veľmi teplo, ako náhle sa vychýlila os od tejto slnečnej krajiny čo len o 100-tinu percenta- v ten deň tam snežilo. V oblasti rovníka sa ale zmenilo postavenie iných hviezd ku zeme preto sa mení počasie aj u nás že máme už viac slnka a tepla čo tu nebolo a častejšie sú zmeny na našej zemi v rôznych štátoch.
Zem a vnútro:
Zem má tvar sploštenej gule ! prečo to som už vysvetlila minule—Vnútro zeme je tvorené železom!
Sopka ktorá vybuchne napr krakatoa v Indonézi vytvorí tlak Dcl ktoré je možné počuť do vzdialenosti cca4800 km. Magma z tohto vnútra zeme (železo je nerast) ak vystupuje na povrch berie so sebou iné nerasty a pôdu potrebnú na život na zemi- rastliny, stromy, život ale nepotrebný pre človeka. Sopečnou činnosťou sú vytvorené horské hrebene napr na Islande ale aj pod morom!, boli aj takto vytvorené hawajské ostrovy ale aj japonské ostrovy.
Len pre informáciu: denne sa každú sekundu narodia 3 deti a keby populácia plodila rovnomerne ( vyspelé slabo- rozvojové prudko) tak v r. 2100 by tu bolo vyše 10mld ľudí a na jednu osobu by to bolo 2 futbalové ihriská vzduchu na deň.
Ropné škvrny- výbuchy jadrové, bomby, vojny, požiare v rafinériách, slnečné kolektory,  znečisťujú ozón na 1%, ale znečisťujú vodu na zemi. Kolobeh vody poznáte voda, para, do vzduchu, lad, kryštáliky, dážď, rieky, oceán.
97% vody je slaná voda, 3 % sladká z toho je 2/3 ľad a 1% rieky, jazerá, podzemná voda= podľa vedcov! Moja verzia je pod morským dnom je slaná aj sladká voda= minerálna o ktorej sa nezmieňujú, preto je na zemi viac sladkej vody ako slanej pretože sa slaná pod morským dnom mení spolu so sopečnými výbuchmi sopiek (hrebene ktoré som spomínala)  na podobu kyslých dažďov ktoré keď padá v určitom štáte prináša to –plesne a rakovinotvorné bunky! Bunky preto pretože sa zachytávajú na pokožku a tvoria iné bunky v podobe hnedých šošovíc! Ako to vzniká = jednoducho prieduchmi , v strede jadra sa vytvorí tlak ako bombička na sódu (voda a vtlačenie kyslíka).

  • Lad = vychýlenie zeme zo zemskej osi smerom k slnku – topenie ľadovcov = oceán, more, Tornádo – zaktivovanie sopiek = prepustenie cez ozon magnetické žiarenie slnka s dopadom na hladinu mora (tlak) vysoké vlny Cunami – nastane do mesiaca až dvoch (podľa výšky vĺn a dopadu magnetického žiarenia)  kyslí – Dážď = vstrebania sa do povrchových vôd, pretože magnet a ozón ktorý je na povrchu hladiny mora cca do ½ až 1 metra (more si ho nepustí a chráni si svoj život s dopadom na ľudský) = tlačenie sopečnej činnosti do podmorského dna von = príde 5 dní teplých o 5 až 10 stupňov nastane proces pary, zmiešanie so vzduchom studeným a dážď- kyslí alebo slaní. PO kyslom a slanom daždi nie je zmena vzduchu na studenší , pôsobí to na ľudské telo a kto nemá poriadne vyvinutý endokrinný systém tak si  nedokáže chrániť pokožku,  preto pokožka vytvára protilátky v podobe červených drobných pupienkov= alergia, alebo hnedých šošovíc v podobe zhubných tumorčekov.
  • Telo človeka sa nedokáže brániť proti tomuto pretože nie je na to stavané fyzicky a skôr sa vývojom začíname podobať na ľudí ktorí boli z venuše a Marsu. (len sa nepýtajte či ženy-venuša-mars-muži, pretože je to trochu inak.

Oblasti s jedným jazykom sú najstaršie oblasti, kde po rozpade zeme sa oblasti ktoré neboli úradné stali úradne a tak ich začali okupovať a zaľudňovať otroctvom a rôznymi spolkami ako boli faraóni, páni a tvorili si svoju reč ktorej sa snažili aby porozumeli len oni – preto niekde vznikali dve reči – úradná a hovorová.
Prvý jazyk bol ale swahilština (uganda) ktorý sa používal a prerábal tak ako vznikli aj knihy, postupne každý pomenovával veci ktoré sa migráciou šírili ´ďalej. Nepomenovávala sa Zem podľa názvu štátov ale podľa toho kde vychádza a zachádza slnko a krajiny podľa čoho sa darilo v pôde v raste. Domov nemal nikto stabilný, neustále sa migrovalo každých 12 mesiacov z dôvodu obživy až neskôr sa naučili robiť si zásoby a nebáť sa napr zatmenia slnka že je to démonov a prečo treba ísť spať pretože sa noci ľudia báli, deti ktoré prichádzali na svet to brali ako fakt, rozdelením pôdy- zeme sa stali ľudia neznámymi v prostredí a nespoznávali samí seba, pretože ľudstvo zahynulo skoro všetko ostala len hŕstka (100) ľudí ale o to na 1 osobu 500 zvierat. Nedarilo sa tu plodiť, tzn niečo vyše roka neprichádzali na Zemi nový potomkovia . až neskôr sa začali rodiť prvé nezdegenerovaný potomkovia z marsu ktorý sa podobali viac na ludí zo suchou leprou-podla tváre a pokožky. Páni neexitovali, ani sa nebáli duchov ale sa báli planét pretože vedeli kde sa nachádzajú len nevedeli prečo, všetko kreslili do pôdy, skaly, ale tak ako mi máme prezidenta, boli faraóni vždy bol niekto komu sa nechcelo robiť a robil si privilégia na ľudskú prácu- tak vznikli otroci, dane ale aj poriadok v sadových osadách ale tak sa učili stavať rôzne príbytky, obliekať sa a učili sa ľudskému telu tým že sa stalo že nepochovávali ľudí ale ich nechávali v príbytkoch hniť a spoznávali orgány ale ich nepomenovávali ako mi dnes ale dávali im názvy podľa farieb kvetov- po swahilsko slovensky = novodobá latinčina!! Ľudia potrebovali systém a často vládli ľudia ktorých by ste dnes nazvali duševne chorými, pretože vždy sa vymykali rámci normálnosti pretože mali vízie o tom ako si zlepšiť ich život.
Vedci boli potlačovaní, neboli nikým študovaní, ale mali dušu podobnú všetkým ktorý sme tu ale ju vedeli dobre počúvať preto sa vymykali bežnému priemeru ktorí nedokázali pochopiť hlavne rôzni veštci ktorí nepravdivo čítali z hviezd a kariet a iným tvarov či obrázkov len preto aby iný boli zatracovaní, vladári ale počúvali aj hlas svojho srdca a dávali občas za pravdu astrológom ktorí tvrdili všetko čo sa dnes dokázalo ohľadom zeme , vedeli predpovedať neskôr podľa polohy hviezd a čítania a pozorovanie v oblohy udalosti ako je vietor, dážď, choroby a pod. ale to prišlo až veľmi neskôr.

Ako sa rozpadla zem?
Planéty na dráhach sa priťahujú gravitáciou ZEME, Koperník dal slnko do stredu celého vesmíru (ale až po xxxa rokoch sa to z praktizovalo.) niektoré planéty majú gravitáciu slabú (aj lopta vykopená s tade by sa dostala na obehovú ich dráhu) ale majú silu obehu ktorá je väčšia ako obeh zeme len s toho dôvodu že chod zeme –obeh určujú (nepriamo mesiac a pluto) slnko zemmars-venuša, pluto, a malé planétky v podobe ako je Eros, Ida, matilda…. (je ale pravdom je obiehajú medzi marsom a jupiterom)
 Magnetické polia sa vytvárajú vďaka železnému jadru zeme, ktoré obklopuje našu zem ako sieť a nepripustí tým stred iných planét s našou – tzn že ich odpudzuje! Treskom dostali všetky planéty pokyny na zmenu chodu a obehovej dráhy ktoré sú nesprávne zakresľované ako obehy rotujúce a energia rotovanie nie je spájaná s hviezdami ktoré vybuchujú (supernova) Čierne diery majú obrovskú gravitáciu- kde ani slneční lúč z neho nevyjde.
Ak dvojhviezde  vybuchne nešíri sa ďalej plyn z hviezd ale ostáva na oblohe a rastie svojím vnútrom- rozpínanie sa vesmíru.. ak vybuchne supernova – dvojhviezda  kde je dvojnásobok zväčšenia ako slnka, jadro sa zrúti, spôsobí tlakovú vlnu a ohodí vonkajšie vrstvy. Z hviezdy ostane jadro a stane sa čierne diera s veľkou gravitáciou a to z oblaku plynu a prachu z ktorého ale nevzniká nová hviezda ako sa domnievajú vedci ale ostáva ako varovný prst nad zemou a možnou apokalypsou slnka na mesiac a iné planéty
Urán- nemá pevný povrch, skladá sa z hélia a vodíka ako slnko a má 28 malých mesiacov podobných uránu (mal 22), urán je dôležitý pre vývoj zeme- vplýva cez slnečné lúče na stred jadra zeme a k jeho treťemu pláštu. Napr uránu trvá 84 rokov pokiaľ obehne okolo slnka
Keď si vezmeme saturn tak tam je tlak vzduchu blížiaci sa viac ako 1600km za/hodinu
Na všetkých planétach sa mení čas rôzne v závisloi od obehu. Metan čpavok, helium, vodík..
Silou atmosféry a kyslíka na zemi ktoré iné planéty vylučujú ako nežiadúce pre ich rotáciu okolo obežnice zeme.
Na zmapovanie planét sa používaju rôzne rádiové snímače, zrkadlá ktoré vždy menia spektrum farieb podľa magmy a gravitácie venuše, zeme, pluta, slnka, merkura a znovu k plutu!
Sondy vypustené do obehu k obežnicam zasahuju do gravitácie iných planét preto sa poloha planét zmenila vzhľadom ku Merkúru, plute, venuše ale každá na inú stranu v stupňoch a výške ku zeme, slnku a marsu. Napr. sonda vayager je od zeme min 11mld km z r. 77 bola na Jupiteri, r.79 saturne a teraz je pri slnku až do r. 2020 (takže je tam 34 rokov!)
r. 70 až 82 –sonda venera na venuši,
r.79 -89 voyager 2 ba Jupiteri, Saturne, úrane, neptune,
 r95-sonda galileo na Jupiteri, , 
r. 97 sonda mars jazdila na marse štrť roka
r.2004  sonda casiny-na saturne
 
pozície vtedy
slnko- zem, mars, venuša, pluto, urán, Neptún,
teraz
slnko , Merkúr, venuša, zem, mars, Jupiter, Saturn, uran, neptun, pluto
 
 je smerodatné že druhá planéta (zemmars)  sa odklonila a stala štvrtou , pluto bolo vymrštené gravitačným pôsobením neptúna z dôvodu že sa odchýlilo od rovníka zemmars a narazilo pôsobením do venuše pretože sa priblížilo k nemu na cca 1 Km. Priblížením sa k venuši pluto narazilo aj do zemmarsu čo spôsobilo tmu na zemi pretože venuša tienila slnku na zemmars a vznikol koniec sveta, ale nie života úplne. Na venuši bol život na plute tiež. Pluto  obieha elipsovite, presne tak aká je elipsovitá naša zem =  vždy keď sa priblížilo viac k slnku vytvorila sa v ňom atmosféra prirovnávajúcej vodíkovej bombe (metán a dusík je na plute ) ktorá ale bola hnacou silou mld tonách pascaloch =  hoci ju pokrývalo veľa tvrdej horniny do ktorej prenikne slnečnú lúč a prehreje planetu ale na povrchu sa pôsobením okolitej atmosféry zrážajú kryštáliky životu nebezpečného v porovnaní poleptaním pokožky siričnanom. Ak sa  plánovaná expedícia na pluto v roku 2015 absolvuje (na 5 rokov) prinesie to 10% zmeny na venuši a tým zvýšená rádioaktivita z dôvodu že mesiac a slnko budú sa navzájom priťahovať k severnému viac pôlu čo spôsobí znovu prichodiace obnovenie ľadovcov nie ale na severnom pole z dôvodu inej polohy planéty zem voči venuši a Pluta, kde voda z nich nebude môcť byť zneužívaná človekom pretože bude obsahovať siričnany a kyseliny. Cháron/mesiac  ktorý sa pripisuje k plutu s ním nemá žiadnu obežnicovú spoluprácu ani sa mu nepodiela na jeho osude hviezdy či planéty. Ale je priamo úmerné sile slnku a podlieha jeho príkazom z dôvodu vzájomného priťahovania sa skupenstvom ktoré tieto planéty obsahujú. Pluto je očista slnka a iných planét ako filter –podobný slnečných kolektorom na zemi, ktorý odvádza z vesmíru k iným planétam prebytky-obrazne a tie spôsobujú výbuchy hviezd(nie meteority)
Nie je pravda že mesiac vznikol z úlomkov marsu ktorý sa prertransformoval na terajšiu podobu.
 
 
 
 
Severná Amerika- Európania prisťahovali, indiáni a ľudia s africkým rodokmeňom.
Južná Amerika- španielština, uradne-portugamčina- europania prisťahovalí, indiáni a ludia s africkým rodokmenom, v južnej časti južnej ameriky= tretina Argentínčanov.
Stredná Amerika, Mexiko, Karibske ostrovy – europania prisťahovalí, indiáni a ludia s africkým rodokmenom, privezení otroci = poväčšina hovorí španielsky
 
Angličtina : Kanada, USA, Belizé, Bahami, Antiqua, Svätý Krištof,, Dominika, Svätá lucia. Barbados, sv Vincent a grenadiny, Grenada, Tobago, Guyana, V, Británia, Irsko, Malta, Pakistan, India, Keňa, Uganda, Tanzánia, Zimbabve, Zambia, Botsvana, Maurícius, Austrália, Pap Nova Guinea, Nový Zeland, Šalamúnske ostrovy, Fidži, Tonga, Karibati, Palau.
 
Francužština: Kanada, Haify, Francuzko, Monako, Belgicko, Švajčiarsko, Mali, Niger, Senegál, Konžská republika,  Čad
Španielština- USA, Mexiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Kuba, Jamajka, Dominikánska republika, Kolumbia, Venezuela, Ekvádor, peru, Bolívia (plus dva iné domorodé) , Čile, Paraguaj, Argentína, Uruguaj, Španielsko, Guinea,
 
Katalánčina- andora
 
Holandština: Surinam, Holandsko, Belgicko
Portugalčtina- Brazília, Portugalsko, Angola, Malavi, Mozanbik
Irština –Írsko
Nemčina- Luxembursko, Nemecko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Namíbia,
Taliančina- Švajčiarsko, Taliansko, San Marino, Vatikán (latinčina),
Srbochorvačtina, slovinčina -…Slovinsko-  Chorvátsko, Cerna hora, Srbsko, Chorvátsko
Rumunština- Rumunsko
Bulharština-Bulharsko
Albánština-Albánsko
Macedonština-Macedonsko
Grečtina- Grécko
Estončina – Estonsko
Lotyština-Lotyško
Litovčina- Litva
 
Ruština-Bielorusko, ukrajina, rusko,
 
Arabština- Syria, Iraku, Libanon, Izrael, Jordánsko, S. Arábia, Kuvajt, Bahrajn, katar, Spoj, arabske emiraty, Omán, Jemen, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt, Mauritánia, Sudán,  Čad
pandžábčina  = India
Laoština – Thajsko
Starohebrejčiny , hebrejčina  Základom je ale  biblická hebrejčina = IRAK
·  emenská hebrejčina
·  mizrachijská hebrejčina
·  sefardská hebrejčina
·  aškenázska hebrejčina
·  samaritánska hebrejčina
·  tiberiadska hebrejčina

Polština- Poľsko
Čeština- Česká rep.
Slovenčina – Slovensko
Madarština- Maďarsko,
Moldavčština- Moldavsko
Islandština- Island
Norština- Nórsko
Švedština- Švédsko, finsko
Finština- Fínsko
Dánština- Dánsko
 
 
TEXT autor  DAGMMAR REVAYOVÁ © 18 novembra 2016