Vychováva kniha, reklama, biznis alebo rodič?

Vychováva kniha, reklama, biznis alebo rodič?

Nikdy by nikto nemal zabúdať na to, že je človekom, ktorý má orgány. Telo sa skladá z prevažnej časti z buniek a potom z vody. Dieťa v čase svojho vývoja pije napr. colu, alebo energetické nápoje. Čo to urobí v ľudskom tele?

Kofeín a návykové látky menia hormonálnu sústavu dieťaťa a to sa stáva veľmi nekľudné, nervózne, hyperaktívne, apatické, trpí nespavosťou. Až príliš sa mu rozvíjajú v tele pohlavné bunky, ktoré bujnejú, a tým vzniká u maloletej osoby napr. zvýšená pozornosť na všetko čo sa týka témy: človek a rozmnožovanie. Energetické nápoje zmenia hormonálnu sústavu až natoľko, že človek sa po prvom vypití nápoja začne radikálne meniť po mentálnej stránke, ktorá ovplyvní jeho kvalitu života až do jeho 60-teho veku života.

Každý sa pýta: z čoho vzniká duševné ochorenie? Prečo má môj syn či dcéra (14-28 a viac rokov) ochorenie, ktoré spadá pod psychiatriu alebo neurologické ochorenie?

Endokrinný systém sa začína pomaly vyvíjať od 9 rokov a 6-8 mesiacov u každého jedinca.  Ak sa nesprávne vyvíja, napr. ak príštitne telieska neregulujú vápnik v tele, prípadne sa zle vyvíja detský týmus (priedušky), ktoré sa vyvíjajú podľa vedcov do 24 r., podľa môjho pozorovania ľudského tela do 34 r. Ak v tejto dobe v počiatku vývoja rodič vedome dieťaťu podáva, alebo si dieťa svojvoľne s nepriamym súhlasom kupuje, tzn. požíva vyššie uvedené výrobky, ak má častý pobyt v inom klimatickom pásme ako v tom, ktoré je geneticky zhodné s jeho rodičmi, rodič vedome aj nevedome ovplyvňuje jeho rast, hormóny v tele. Hormonálny dej je najviac tvorený v nadobličkách, ktorým udáva rýchlosť zase hypofýza. Pobyt mimo hraníc narodenia a geneticky zhodných orgánov daného podnebia pobytu prináša so sebou, hlavne u vyvíjajúceho sa človeka, gravitačný tlak, ktorý zhoršuje vývin mladého človeka, čo má dopad na celú oblasť mozgu a jeho činnosť po nervovej aj cievnej stránke.  Ak telo mení často pobyty alebo ho mení 1 až 2-krát v čase vývoja, telo si nevie po návrate domov znovu zvyknúť na klimatické pásmo a pôsobenia prírodných elementov na telo mladého človeka. Aby ste správne porozumeli. Za spúšťačom psychického ochorenia je častokrát zlý vývin endokrinného systému v čase vývoja dieťaťa (od 12 do 24 (34) rokov). Všetko ide vždy postupne. Ako ďalší  spúšťač ochorenia, je týranie dieťaťa, je  jedno v akej forme – hádky rodičov, bitky rodičov medzi sebou, vtiahnutie dieťaťa do boja rodičov,  napr. pri rozvode,  požívanie alkoholu u neplnoletého dieťaťa, piva, malinoviek s umelými sladidlami, rôzne energetické tyčinky, nezdravé stravovanie, 2-3 šluky marihuany, držanie neprimeranej diéty. Človek by si povedal, že to sú banálne dôvody, ale majú na ľudský vývin nedozerný dopad. Len málokto si uvedomuje, že prečo orgány človeka dokážu vydržať nápor  a tlak  pri jazde niekoľkých km/h, ktoré pôsobia rýchlou jazdou na orgány. Jazdenie na bicykli nie je totožné s rýchlou jazdou autom, letom v lietadle, zoskokom padákom a bungee- jumpingom. Aj toto sú faktory, na ktoré človek nepomýšľa či to jeho telo vydrží alebo či mu to nespôsobí zdravotné ťažkosti z dôvodu  fyzického šoku na tele.

Dieťa boli hlava alebo žalúdok. Nechce Vám ísť do školy. Prečo? Často má kŕče v žalúdku? Chodíte s ním napr. gastroentrologovi, resp. jemu podobného lekárovi? Pýtal sa Vás alebo dieťaťa lekár či dieťa požilo vyššie uvedené výrobky a v akom objeme? Povedali by ste mu to Vy, alebo dieťa samo? Ako chcete svoje dieťa liečiť, ak má zmeny v správaní, ktoré nemajú nič spoločné s vývinom, ale so stravovaním, užívaním a pitím kadečoho?

Rodič si len občas prizná chyby, ktoré prehliadol. Je to tým, že si nechce priznať, že vo výchove schybil. Je ťažké pozerať sa na svoje omyly a chyby. Ale faktom ostáva, že sa pozeráte na dieťa, ktoré má starosť byť samé sebou, ako alkoholik bez alkoholu alebo fajčiar bez cigare. Na svojom partnerovi si vie každý všimnúť zmeny hneď? Prečo?

Asi preto že po xxx čase manželstva/partnerstva už nemáte na očiach klapky, tak ako ich máte z hľadiska materinskej lásky k dieťaťu. Dieťa nemá vychovávať kniha, kniha nie je o Vašom dieťati, a ani spoločnosť. Dieťa má vychovávať rodič podľa jeho finančných možnosti s ohľadom na jeho zdravý vývoj do budúcnosti. Ani jeden z Vašich rodičov by nebol rád keby ste boli Vy, Vy čo toto čítate, na základe vyššie uvedeného psychicky chorí. Trápili by sa kvôli Vám, že Vám chcú pomôcť, ale nemajú ako.

Bunky dospelého človeka nemajú takú tendenciu vývoja ako u mladého človeka. Nekonajte zlo sebe ani iným. Poukazujte na negatíva vyššie uvedených výrobkov a je načase tlačiť na výrobcov, aby nerobili z ľudí umelých robotov a vyrábali výrobky, ktoré boli na našom trhu na úrovni aspoň do 1992 r.  Ak ma niekto nepočúva a koná si svojvoľne len preto, aby bol v ponímaní spoločnosti na rovnakej morálnej úrovni, neskôr si vypočuje od svojho dieťaťa komentár: prečo si to matka dopustila? Prečo? Zlá bude ona, nie ja.

Ak mi niekto povie že v jednom nápoji, energetickom, mliečnom, alebo v jednej tablete sa nachádza jeho denná dávka vitamínov potrebných k životu buniek orgánov, je na najlepšej ceste k ochoreniu tela, kde mu nepomôže ani nosenie rôznych žiaričov, magnetov, vegetariánska a iná strava, ani drahé liečby, lieky a pod. Človek je bunka, ktorá sa skladá z buniek. Nemajú hlas, aby Vám povedali – toto nechcem.

Ak sa človek začne stravovať ako je to tu dole nižšie vo videu, je vysoká pravdepodobnosť, že sa človek začne podobať tvorovi, ktorý nebude bunkami podobný prvému človeku ani zvieraťu na zemi. Možno o pár tisícročí, ak nájdu telo dnešného človeka, budú ho skúmať mnohí obdobne ako sa dnes skúmajú nájdené pozostatky z inej doby, napr. praveku.

Autorský zákon © Dagmar , máj 2012