Verš k Novému roku

K Novému roku 2020……

Na Nový rok ako vždy,

predsavzatia dávate si.

Tak aj ja Vám všetkým prajem na Nový rok,

by ste mali bublinkový a ľahký krok.

Hviezdy šťastia prajú NÁM,

každý si ju , ale musí pýtať sám.

Je to„hviezda“ nádeje,

k šťastiu Vás privedie.

Veľmi sa ale neradujte,

za minulý rok, aj keď aký už bol, poďakujte.

Nový rok k nám chodí sám,

neutečie veru nám.

Preto sa veľmi neponáhľajte,

nad sebou občas popremýšľajte.

Žite pohodlne, pokojne,

nerozmýšľajte rýchlo zbytočne.

Deťom dáme usilovnosť,

starším trpezlivosť.

Rodičom patrí láska,

by sa im nezdala úloha rodiča tak ťažká.

Všetkým požehnanie,

by ste si plnili na zemi v celom roku svoje životné poslanie.

Celý rok môžete aj sniť …..

Dagmar sa bude snažiť po celý rok prosby Vám znovu vyplniť.

Odbitím polnoci, tíško mysľou sem príď,

zaželaj si niečo, úspech či lásku, o čom nechceš len sniť.

Sny sú len tvoje, duša ale nechce v Novom roku 2020 žiadne nepokoje.

Autorský zákon © Dagmar 1. Január 2020

Pokiaľ ste si vedomý toho že žijete, tak žite, neodkladajte riešenia na zajtra a potom zase zajtra. Teraz žite. 

V roku 2020, až do roka 2023 bude otázka,  aké „meno “ bude mať SR .
 SR si uchová na 20% meno ????  na 40% morálne svedomie ???

Svedomie je pevné morálne presvedčenie, je to viera, milovať svoju krajinu, svoj štát, svoje postavenie, svoj život a ; každý má podľa tohto svedomia konať, kto koná v pochybnosti, nekoná podľa viery .
Nik nežije sám pre seba !

 Kalendár sa nedá vrátiť dozadu.
Obdobie sa , ale vrátiť dá. Čo chcete , začiatok roka 1940 , alebo  vrátiť 18 storočie a začiatok 19 storočia 1906, 1917.
Ženy nechcite rok 1952 po vojne, kedy ženy sa postavili  mužom, aby mali slobodu, aby žena, ženou bola a  boli započítané aj  do obyvateľstva. 

Rok 2020 bude mať 100% vplyv na kladné aj záporné „situácie“ na rok 2022 -2023