Rôzne vety 2009 – 2011

Vrúcna česť a poklona…….

(rôzne vety (citáty) použité v rôznych formách života.

Všetky vety sú napísané mojou rukou, ak si ich chceš skopírovať, maj na pamäti, že nevieš čo znamenajú pretože svoju silu majú. Vety neprešli jazykovou úpravou.

„Ak si slabý dám ti síl abych v tebe verne žil „

„Ak nevieš kadiaľ ísť zastav sa tu a spoznaj svoje telo ako ho sám nepoznáš“

„Nikdy nechoď priamo“

Nikdy nechoď okľukou, ani priamo. Ísťnepriamo neznamená zísť z cesty len slovom zmeniť vetu aby sa klamstvu nikdy nepriblížilo“

„Ak príde niečo nečakané predýchavajte a s rozumom všetko rad radom riešte.“

„Aj keby ste tu žili tisíce rokov, nikdy neprídete na to ako funguje telo“

“ Ak nevieš kadiaľ ísť porozmýšľaj nad svojimi chybami“

„Milovaťsa naučíš“

„Nekonaj rýchlo lebo ti spadne osud rýchlejšie ako si začal novýživot.“

„Si ako múr, nevidíš cez neho svoje chyby“

„ Prostorekosť sa nevypláca, klameš tým seba nikdy nie dušu“

„Ak chcete oklamať mňa tak prosím, ale ak chcete oklamať svoju dušu, dajte si pozor aby sa Vás nevzdala

„Nikto vám nedáva rozumy, pretože ak popremýšľate nakoniec zistíte že ten rozum a úsudok máte len vy a vykonáte len tak ako sami chcete .“

„Viemže život s ním nie je med lízať, ale príde doba že vám bude bozkávaťruky za pomoc“

„Ži tak aby si po smrti vedel čo si tu zanechal“

„Nikto nemá povolené kritizovať ma, pretože to čo píšem a ako konám je rozhodnutiečloveka a meniť rozhodnutia, človek nemá právo pretože nie je dušou.

„Ostré slova možno použiť len raz, poučenie z nich plynie v osude : kto sa nepoučí spadne tam kde peklo v raji prebýva.“

„Vianoce sú čas lásky, ale nikto nevie ako sa prejavuje.“

„Vianočný čas nie sú len darčeky . Sedieť celá rodiny za jedným stolom a precítiť pokoru je umenie ktoré nikto nepraktizuje.“

„Napísal som knihu „Plač matky národa“ ty si tu a plačeš na zemi stále…“

„Zanechal som ti dar ktorý veľmi bolí. Zanechal som ti armádu mŕtvych duší, zanechal som ti všetko čo som mal. Vládnuťmusíš sama.“

„Neplačak nevieš ako ísť ďalej, som tu pri tebe, pomôžem ti už len tým že si tu. Pri mne.“

„Neplač ak láska bolí, lebo bez pokory nenájdeš v sebe svoju odvahu svojej duše.“

„Duša je niečo čo ťa v život obráti, duša je telom čo život ti obráti.“

„Najväčším neduhom sveta bola biela sobota, lebo utrpenie v tom dni nemá obdoby“

„Zelenýštvrtok bol dňom kde pokora nebola v móde.“

„Božím darom je niesť svoj kôš hriechu až do súdneho dňa“

„Nesúď ak nevieš čo je objektivita“

„ Čo máš tu na zemi, všetko opustíšs priateľmi sa nikdy viac nerozlúčiš“

„Ak tá časť zeme prikryje aj nás, nebudeme si rovný po žiaden už čas“

„Svet tento opúšťa denne tisíce, končí sa pozemská cesta. Nastane chudoba a príde aj vám k životu takáto hodina.“

„Tu všetko zanecháš, len nikdy sa toho už nebudeš môcť dotknúť“

„ Buď taká aká si a ak stratíšvieru v seba pozri sa znovu na mňa, som tu.“

„Neverže sa zmení človek, lebo rozum mu nemôžeš dať.“

„ Váš charakter je ako cesta , ak sa skríži dopad býva hrozný.“

„Nemyslím že je dokonalý len nie si môj“

„ Niekedy máte pocit že bunky hýbu vaším svetom, pravda ale ja že vy hýbete s ním.“

„Súľudia ktorým ani zrnko energie nepošleš a sú ľudia ktorým dáš aj celú fúru……“

„Vedci sú ako kobylky, stále sa množia a ničia“

„Za peniaze si môžeš kúpiť na čas lásku, ale nikdy ju nepocítiš“

„Za peniaze si môžeš kúpiť všetko, ale ak prekročíš krížom cestu zákona, vždy na to doplatíšlen ty“

„Kúpené bohatstvo môžeš mať, ale čo raz nemáš dané nikdy nezískaš.“

„Nadaním dosiahnuť úspech je cesta poznanie z kníh, ale nikdy neprídeš na to čo sa píše medzi riadkami, lebo tú knihu si nepísal.“

„Nemášprávo vedieť všetko, lebo si osud nemáš meniť sám a ak si ho zmeníš, vždyťa dohoní .“

„ Dal som Ti dar, ktorý si uznala a vrátiť ho nemôžeš a nedovolím aby si ním trpela.“

„Peniaze urobia zle tomu, kto seba váži viac ako svoju dušu ktorá mu k bohatstvu pomohla.“

„ Kto má obraz tvoj tomu mier chodí po rozume.“

„Milujte každý deň, ktorý prichádza.“

„Všetky národy, majú svoje modlitby a piesne. Uznávajú len jedno božstvo a všade je rovnaké…..“

 Prečo obviňujete mňa, hriechy som za vás nepáchal“

„ Ak zlyháš,dohoním ťa, ak opovrhneš, zničím Ťa“

  1. Daj chudobnému najesť.
  2. Nevezmeš si ženu násilím.
  3. Svoju silu nepoužiješ na to aby si násilím bezprávne vyhral.
  4. Chcem počuť spev (lásku) vo vašom srdci a úsmev (mier) na vašej tvári.
  5. Dávajte lásku blížnemu svojmu.
  6. Váž si matku zem ktorá ťa živý.
  7. Váž si matku národa, lebo zle dopadne ten kto božstvom opovrhne.

autor : Dagmar R. napísané odo dňa 20.9.2009 do 7.9.2011.