Rozklad života na zemi

Od roku 2013 do konca roku 2016 sa postupne navracia ZLÁ doba ktorá bola 5000 až 100 000 rokov dozadu.
Človek od 17 decembra 2016 sa dostal do pozície, že
môže ako tvor vyhynúť tak ako vyhynuli tvory ktoré sú v múzeách po celej planéte Zem.


Video film a citát je k tomu. Vo filme sú vety ktoré nie sú dovysvetlované….je to film……….

napísané autor  Dagmar Revayová © 17 decembra 2016

Za niekoľko tisíc rokov sa postupne z odumretých nabalených buniek vody, z troch planét, postupne začali tvoriť planéty a vznikajú dodnes. Planéty nemali terajšiu podobu  veľkosti. Začalo všetko bunkou, obehom , obehajúcimi  planétami a nabaľovaním.
Keď nebudete vysávať niekoľko dní či mesiacov, prach sa vytvorí v domácnosti , nie však všade. Zlúčeniny chémie ktoré sa nedelia ale priťahujú.
Vodík a iné chemické procesy vznikajúce rotáciou tvorili akoby odpad na zemi. Kam šiel? Kam ide aj dnes? Ak máte doma vydýchaní vzduch, otvoríte okno, zapnete čistič vzduchu, zapnete klímu a nestaráte sa kam ide odpad, beriete to ako fakt zmeny ťažšieho vzduchu na ľahší. Situácia na Zemi sa vrátila do stavu  zla…. Zlo prichádzalo v minulosti v podobe lietajúcich živočíchov príbuzným Pterosaurom. Vedeli sa brániť, mali domácich „psov“ a mali v zemi úkryty. Neboli hlboké. Poviete si že je to krátke obdobie 100 000 rokov života na zemi, ale vezmite si fakt že telo človeka zhnije za aký čas? Viem že je to trochu morbídne, ale musím to k niečomu prirovnať. Telo obsahuje viac ako 32 000 chemických zlúčenín ktoré vedú k chemickému procesu rozkladu orgánov. Vždy to závisí od toho akou chemickou zlúčeninou je pôda obohatená.
Koľko ľudí skonalo za posledné tri roky ? Pol milióna? Kde tela práchnivejú ? Kam vedie / ide chemický procez rozkladu? Môže to mať vlyv na človeka ????? …………

 
Smrť sa ma bála preto mnou liečení boli uzdravovaní.
Pred 5000 rokov zákony sa dodržovali, bodrel Je na Zemi v tejto dobe“.
Komunity sa v dávnej minulosti  veľmi hádať, bili sa o každý m2. Deti nikto nechcel vymieňať. Zvyšovali si navzájom priestor, ktorý mali vymedzení. Správali sa ako najhoršia svorka šakalov a to len preto, že každý chcel nad každým mať moc.  Každý chcel niečo vlastniť, panovala nevôľa pracovať , starať sa o rodinu. Každý myslel viac na seba. Začala v ľuďoch panovať pýcha. Dospelý aj deti chceli zaujať miesto vladára čo vládol min 5000 rokov dozadu..  „Choroba z pýchy sa strestá vyhynutím jeho rodu“  Zahyniete a nikdy sa sem nevrátite. Nezahynú zvieratá, lebo tie jediné žijú tak ako im je to prikázané. „vzostúpim na Alnae a zostúpim tým znovu k Vám, k jednému z Vás.“ Týmto je na mysli že sa vzostúpi k slnku a znovu v podobe lúčov príde na Mars.  Alnae vie, že ľud neuposlúchne príkaz. Vedel že sa vráti na zem, ale nevedel ako. Smrti sa strašne bál. Mal strach z toho keď vedel že prichádza deň jeho skonu.
Ako dnes vraví : „ zapredal by som všetko čo som vedel, len aby som neuvidel tmu“. Ľudu pred smrťou povedal,  „ Príde veľký plameň lásky ktorý si vezme so sebou všetko čo mu patrilo a bude znovu patriť.“  Veľký plameň mal na mysli spálenie všetkých buniek na zemi. Výnimku tvorilo len zopár jedincov. Nevedeli o tom že sú jemu vyvolení, aby boli od plameňa ochránení.
Medzi nimi sa šírili čoraz viac choroby. Choroby pokožky.
Lúky boli posiate kvetmi, tráva mala krásnu zelenú farbu. Listy na stromoch boli lesklé  a zelené. Ovocie malo úplne inú chuť ako dnes. Dnešné jablko sa tomu čo bolo na Marse chuťou ani nepodobá. Bolo menšie malo tvrdšiu šupu a bolo horké. Jahody v tej dobe nevidím. Maliny, pomaranče, banány, hrušky, ďatle, zelené citróny, všetko malo horkú chuť. Šupy boli sladké. Stromy sa nepodobajú tým dnešným a to len preto, že ich kôra a listy majú iný vzhľad ako máme dnes.  Musím ale povedať jedno, stromy neplnili vtedy funkciu čističa vzduchu ako je tomu dnes. Čím viac stromov bolo na Marse tým viac mal človek problém dýchať
Nastal výbuch dvoch planét v temnote. Mars dostal ranu Pluta. Sopky rozpoltili silou jadro Marsu. Časť odvrátená od slnka bola odstredivou silou vystrelená, ako kozmonaut, ktorý v temnote nie je pripútaní lanom. Táto časť Marsu sme MY. Môžeme ďakovať Venuši, že vyvolené bunky a ľud prežil. Gravitácia okolo Venuše nedovolila opustiť z Marsu to čo ležalo na jej pôde. Všetko zelené postupne uschlo. Prežili, stratou identity a šokom zabudol každý ako žil. Nevedel chodiť. Nevládali a ležali dolu tvárou presne ako z filmu keď ľudí zasiahne ožiar z atómovej elektrárne. Prišiel vyvolení a vytúžení dážď.
Mali problém dýchať, nemali čo jesť, stali sa šelmami dravšími ako boli na Marse. Nepoznali jeden druhého. Stali sa viac opicou ako človekom. Rozpoltením Marsu ostala len hŕstka (100) ľudí na 100 km2,  ale o to viac živočíchov. Na 1 osobu pripadlo niečo viac ako 500 zvierat. Živočíchy, ktoré sa zachovali vyhynuli veľmi rýchlo, tie máte teraz v múzeách.
Ako v jadrovej vojne, nie všetkým bolo dané prežiť.  
Každá rasa obyvateľstva daného štátu má iné zloženie krvi z dôvodu rovníkovej priblíženosti aj odvrátenosti daného štátu od obežnej dráhy, súhvezdia Sýrius, čo spôsobuje nie sfarbenie kože, ale pigmentovú pripravenosť aby nedochádzalo k ochoreniu orgánov človeka žijúceho  v danom štáte. Súhvezdia sú priamo zodpovedné za prenos chorôb aj rôznych ochorení. Tento fakt si nedal dodnes nikto do súvisu.  Je ešte jedna vec ktorú nespomínam  a to je duša človeka a jej vplyv na život na zemi aj vo vesmíre ako temnoty. Slnko a Sýrius sa nachádzajú v jednej oblasti obežníkovej dráhy. Preto vyvolávajú rakovinu kože v štátoch, ktoré sú ďalej od rovníka. Slnko, Mesiac, Sýrius, Mars, Pluto a nakoniec Neptún pridaním hviezdy  Fénix ktorú nepoznáte, sú zodpovedné za choleru, mor, obrnu daného štátu podľa polohy odvrátenej gule, teda pologule Sýriusa a Fénixu. Pokiaľ Fénix je na ľavej strane od Slovenského štátu, poloha Fénixu smeruje na Afriku a pobaltské štáty. V nich nie je daná obrna a malária napr. z múch. V Pobaltských štátoch a odvrátených stranách Tanzánie, Egyptu, Bolívie a Brazílie, nakoniec aj Južnej Ameriky je menej malárie, ale viac AIDS spôsobenej nedostatkom hygieny nielen potravín ale aj hygieny ľudstva. Je to aj v ponímaní v striedaní partnerov rôznych pohlaví a dobrých mravov pohlavného aktu. Pohlavný akt v týchto štátoch je ako chleba na Slovensku či v Južnej Amerike. Tam človek zavíta a chce jesť. Kdežto v Tanzánii a Bolívii a vo veľkej miere v Brazílii a Severnej Amerike prevláda HIV, žltačka. AIDS sa prenáša krvou, ale nie je to zo zvierat, opíc.
 Dráha Zeme je ovplyvnená Slnkom a gravitáciou Zeme Slnka, Mesiaca a hviezd Saturn, Sýrius, Urán, Neptún. Tie čo sú ďalej od Slnka, my nevidíme, ale hvezdári áno.
Krvný obeh sa stal súčasťou ľudstva a živočíchov od doby ako vznikol starovek
Rímska vláda a Jeruzalemská moc. Rím je znační pre zrod Mojžiša a mesto Betlém pre narodenie Ježiša. Ježiš sa narodil 10 rokov po Mojžíšovi. Mojžiš ľud vyviedol do zasľúbenej zeme Boh…, zem bez panovníkov až keď mal Ježiš  28 rokov. O Mojžišovi písať nebudem, pretože nie je mojím zámerom dejiny meniť, ale faktom ostáva,  že sa to skutočne stalo len trochu inak. Treba sa zamyslieť nad tým že keby to bolo inak, tak by nebolo možné, že sa v  Ríme našli písomne dôkazy o Mojžišovi alebo o Ježišovi nie. Ako by bolo možné, aby sa meno Mojžiš aj s podobizňou dostal na verejnosť a ako by bolo možné, že ľud vraví, že nikto nevie ako Ježiš v skutočnosti vyzeral a predsa jeho podoba je po celom svete.  Všetko bolo len v panovníkoch v ich charaktere, dobe ktorej žili a boli ovplyvnení cirkevnými a ich znalosťami využívať plody a nerasty k svojej potreba ľudu a celého impéria. Uvedomelosť.
 
Človek sa neustále zdokonaľuje a taký boli aj rôzny vedci v našom letopočte. Mikuláš Kopernik  v 15 storočí si  robil svoje dielo až na smrteľnej posteli, Galileo Galilei 16 až 17 storočie, bol v domácom väzení ktorý vždy ak prišli s niečím čo hovorilo o zemi alebo zdokonalení niečoho tak sa vždy našiel závistlivý človek napr veštec alebo veľký mág či liečiteľ ktorý prekazil normálnu cestu života vedcovi tým, že hovoril že človek ma v sebe diabla, alebo je kacír len preto, lebo na to neprišiel on. Za všetkých hľadajte morálku a autoritu.
 
Matka Mária mala svojho muža Jozefa, ktorého jej určil Boh…., lebo videl, že to nie je obyčajná žena, ktorá dokázala liečiť, ale aj uhranúť človeka. Mala dobré srdce, ale nenávidela zabíjanie, týranie človeka aj zvierat.  Len málo kto si uvedomil že mala hnedé vlasy , zelenomodre očí čo nie je hebrejsky znak dedičnosti génov. Podľa polohy oblasti, ktorú naša doba nazvala v ktorej sa narodila bola to Nemka. Tu žila do svojich 12 rokov. V 12 rokoch boli ženy pripravené k vydaju.  Jozefovu oblasť narodenia nemôžem správne určiť z dôvodu, že na dnešnej mape je tam Kazachstan a Rumunsko kde bola oblasť len vody. (info: mestá neboli ako dnes…..) V strede priamky od Rumunska ku Kazachstanu nie je žiadna oblasť okrem časti Ruska. Do tejto oblasti nepatrí z dôvodu, že nemôže mu byť pridelená oblasť Ruska z dôvodu časovej osi obratníka raka a postavení hviezd v jeho danom čase. Naša zem mala iné postavenie v čase jeho narodenia k iným planétam. Rodičia Márie aj Jozefa pracovali pre Rimanov. Postavenie Jozefa v spoločnosti bolo vážená ale často sa mu ušlo pár rán bičom. Mária pracovala v chráme panovníka. Dbala, aby dary ktoré boli v chráme mali vždy dostatok slnka. Poviete si bolo jej to dané? Áno je moje odpoveď. Mala v sebe silu vôle, silu ktorá priťahovala oči panovníkov k zamysleniu sa , „ kto je táto žena vôbec“. Jej črty tváre nehovorili nikomu nič z jej mysle. Nikto nedokázal prečítať jej myšlienky. Cirkevníci z vychádzajúcich obrazcov a hviezd z nej bezradný pretože neukazovali nič len. Vôľa božia k tejto žene. Nikdy veľa nehovorila.  . V chráme počula myšlienky.
 „Choď je čas odísť, musíš ísť teraz inak ľud bude trpieť a zahynie každý na tejto zemi. Niet tu človeka ktorý priniesol spásu do prekliatej zeme. Musíš odísť na východ, lebo len tam počneš dňa ktoré nebude mať obdobu v záchrane ľudského života. “
Mária o svojich vnuknutiach nikdy nikomu nepovedala. Vedela aká je ťažká doba, ako všetky ženy pracujú aj zomierajú. Muži si žien nezastali a v čase voľna inklinovali k obetám ktorá sa dnes nazýva zábava. „Dal som mužom  dar , dal som mu ženu. Žene som dal dar, hlas . obom som dal dar mať ľudské dieťa.“ Žilo sa vo viere ktorá sa podobalo z veľkej časti na dnešné kresťanské náboženstvo. Privádzali sa na svet deti ktorých rodičia si vážili každé narodené dieťa. Muži nepoužívali voči ženám násilie. Každý sa na každého usmieval. Nie zo zákernosti, tá nemala šancu byť v tejto oblasti. Pri narodení dieťaťa sa konal vždy akt ktorý sa v dnešnej dobe nazýva krst ktorého sa neraz zúčastnila. Boli vždy dva stoly, za jedným sedávali  ženy na druhom muži. Na stole vždy bolo hojnosť darov ktoré ľudia priniesli k obdareniu ženy a novonarodeného dieťaťa. Dieťa bolo pri ženách ale každý muž ho musel mať tiež na rukách ale až po daní krstného meno. Stôl bol pekne prestretý, lampáš s olejom na stole. Lampáš preto pretože olej bol lacnejší ako sviečky, chudobný si sviečku v tej dobe nemohli dovoliť. Sviečky v tej dobe mohli používať len tí ktorí boli v strednej vrstve triedenia podľa majetku ľudu. Miesto chleba sa piekli tenšie chleby. Bolo to cesto podobné arabskému chlebu, len tenšie. Nebolo to len z múky. Do tejto placky ktorá bola z raže, ovsa čo sa mi podobá na veľkú ovsenú placku. Raž v tej dobe bola bielej farby, klásky mali zlatú krásnu farbu a zrno bolo väčšie jeden až jeden a pol násobne, ako zrno z dnešného jačmeňa. Do zloženia sa pridávala šťava z ovocia nazvaného dula. Preto mala táto pochutina vždy jemnú vôňu, korenistú chuť a bola vhodná ako k mäsu tak aj ku ovociu. Vždy jedna žena piekla tieto placky, ktoré my dnes nazývame „ vianočné oblátky“.
Dieťa dostalo vyšívané látky.  Ak bola látka červená, znamenalo to že je narodené dieťa choré, vyšívanie bolo na žlto, aby ho bohovia prijali bez pykania za hriechy iných. V tej dobe mali ľudia viacero Bohov a Bohýň a každá rodina si zvolila jedného patróna do domu. Neprinášali mu obete v podobe darov, ale modlili sa k nemu vždy ak bola bolesť v srdci, želali si dážď či na zmiernenie utrpenia.  Dieťa sa vždy krstilo ak matke skončilo šestonedelia. Nie preto lebo by bola nečistá,  ale v čase po pôrode a šestonedelia sa mala venovať k prinavráteniu svojich síl a dávanie sily aj novonarodenému dieťaťu.
 Krstná matka mala cez pás previazanú ručne vyšívanú šerpu. Bola sýtej modrej farby pretkávaná zlatistou farbou.  Krstný otec mal šerpu prehodenú cez ľavé plece k pravému bedrovému boku. Jeho šerpa bola jasnou fialovou farbou tkaná s tmavomodrou a zlatistou farbou. Šerpy sa nededili, ale boli symbolom a majetkom najvyššieho duševného vlastníctva človeka v danej osobe. Každá rodina z celej osady, ktorá poznala rodičov novonarodeného dieťaťa priniesla dar v podobe jedla či dobytka. Poväčšine, každý doniesol to čo mal. Dary sa nosili jeden deň pred stanovením aktu krstu. Rodičia dieťaťa si uctili pohostením všetkých ktorí priniesli dary. Alkohol bol len v podobe vykvaseného ovocia, ktorý prirovnám k 2 % jemne lahodnému nápoju s alkoholom s čistého ovocia zmiešaný so šťavou čerstvého  ovocia. V súdny deň, prišli všetci vyobliekaný podľa hodnosti. Matka dieťaťa mala na rukách dieťa. Krstná matka položila pod prsia vyšívaný trojuholník s menom dieťaťa. Matka vložila dieťa do rúk krstného otca. Následne krstná matka vzala dieťa do svojho náručia a obaja krstný rodičia pobozkali dieťa. Krstný otec na čelo a obe líčka, krstná matka, na dlane a čelo dieťaťa. Krstný otec predniesol príhovor k dieťaťu a pomenoval ho ako prvý menom. Dieťa si vzala na ruky krstná matka, prihovorila sa najprv k dieťaťu, pomenovala ho. Následne krstná matka sa prihovorila k obom rodičom dieťaťa. Bolo to vždy chvála o uznanie a česť ale aj vedenie k zodpovednosti dieťaťa ak by rodič ostal chorý a nevládal byť dieťaťu rodičom. Krstný otec po boku krstnej matky pred prítomnými sľúbili vernosť a  pomoc rodičom pri výchove a učeniu dieťaťa. Dieťa sa na znak zodvihlo vyššie na úroveň hlavy všetkých zúčastnených ktorí vstali. Dieťa sa dalo do rúk jedného z rodičov a nasledovala modlitba za dieťa ako poďakovanie za kraj plodnosti a sily viery v uznanie dobra a lásky na zemi ktorá sa mení na plod života rodičov. Dieťa sa vložilo do nejakej nádoby, alebo na vystlanú slamu zakrytú bielou na žlto vyšívanou plachtou. Všetci si sadli za stôl. Ako prvé sa všetci pomodlili za prinesené dary a každý poďakoval z prítomných,  poďakoval za dary zeme. Po tomto obrade, pri ktorom nechýbala láska, spokojnosť, porozumenie kde pýcha a ješitnosť nemali čo robiť rodičia dieťaťa vzali dieťa do rúk a podali ho prítomným od menej známeho až po rodinu v tejto postupnosti. Každý dieťa nazval jeho menom a privítali ho na tento svet a do rodiny ako pravého člena rodu ľudu. Posledný znovu vložil dieťa do rúk rodičovi a poďakoval ich uctievanému bohovi za dar prijatia to tohto sveta. Nikto nikdy nepomyslel, že dieťa je prinesené do sveta v ktorom je chudoba. Každý každému pomáhal. Ľud nebol presýtení, ale ani hladní. Až po tomto obrade sa dieťa stalo božím dieťaťom a začali sa nosiť na stôl dary od prítomných za,  ktoré rodičia aj starý rodičia nikdy neboli lakomí poďakovať sa.  
Mária bola veľmi unesená z toho čo videla. Čím viac sa zúčastnila aktu privítania dieťaťa do rodiny tým viac bola smutná, že prišla k nim z kraja v ktorom ženy prestali tak ako ona privádzať na zem potomkov a dieťa sa bralo ako ďalšia sila pri stavaní chrámov a v neuctení si človeka na zemi.
Pochopila hlas svojho srdca ktorí jej vravel „ cesta vykúpenia bude ťažká“. Často počula svoje vnútro ako jej vraví : „ Nezvládneš úlohu šírenia krstu narodenia dieťaťa, kedy dieťa prijíma dušu z človeka do narodeného dieťaťa a stane sa mojím božím dieťaťom aby mi bol verný. 
Nik ti neuverí čo tu vidíš, počuješ, lebo ľud je skazení pýchou a nenávisťou v otroctvo “
 
Človek dostal slobodnú voľbu rozhodovania. Charakter. 
„ Každý má svoje vedomie aj svedomie. Vedomie je charakter, svedomie je duša. Duša sa spovedať z Vašich hriechov nebude, nie je vaše. Vaše vedomie a z nej po smrti Vaša duša príde pred brány súdu kde sedím Ja. “
Každý ma rozum na to, aby premýšľal a má “ knihu „,  ktorú číta, preto sa môže  vrátiť ku strane / vete,  ktorú pred tým nepochopil. Nikdy nedám všetko na striebornej tácke, pretože v tejto knihe sa ukáže Váš charakter,  myslenie a viera v svoju osobu v to pre čo ste tu na  zemi.
„ Viera v koho veríte uzrie vaša duša. Duša patrí k vesmíru. Duša patrí mne“.
 Meno Bohuslav je v kalendári .  Tento deň by mal byť najväčší kresťanský sviatok na pamiatku zrodenia sa človeka, aby si vážil svojho tela, duše, myslenia.
Dni narodenia Bohuslava a Jozue by mali byť dni kresťanského sviatky kde  v každej domácnosti bude dva dni horieť sviečka za všetkých ktorí už nie sú medzi nami.
Deň krstu Jozua má byť najväčšia poklona aktu krstu s vykúpením si hriechov ľudu, ktorí spáchali ukrižovanie Jozua, ale nepochopili chyby ktorú z nevedomosti konajú dodnes.
 
Ježiš povedal  : „ svoj pokoj Vám dávam svoj pokoj Vám zanechávam nehľadím na svoje hriechy ani na nevedomosť z vášho dotejašieho učenia, starostlivo nám dajte pokoj a sebe jednotu lebo len naše  je kráľovstvo i moc na veky. “
Pod tvoju ochranu
Pod tvoju ochranu sa utiekam, matka národa,
vyslyš moju prosbu, osud môj,
prosím ťa: vždy pri mne stoj
Pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
nikdy Ťa nezradím, sme osudne spojený
v tvoj život  dodaný a  tak tebou chránený (chránená),
bol (bola) na súde  z mojich hriechov spasený (spasená).
 

so 60% vetami z filmu „nesúhlasím“ , lebo nie sú ukončené……film vezmite v štýle : sú 4 Základne svetové strany a SVZJ a názvy vedľajších strán sa odvodzujú od smerov hlavných : severozápad, severovýchod, juhozápad, juhovýchod, skratky SZ, SV, JZ, JV.
Charakter / myšlienky / fungovanie základní ľudstva sa zmenilo na 21 druhov  – v uvažovaní / konaní / výkladov / správaní sa medzi obavateľm krajín SVZJ . čo je za posledných 5000 rokov 147 zmien v histórii človeka na Zemi. Časť zmien rôznych je aj v dokázané v dokumente ……….. Všetci žijeme,  akoby sa vrátil čas žitia do čias vladárov. ľudia sa dali do 2 skupín poddaný a veľmoc a 2 x po 35% obyvateľov na Zemi žije ako ľudia z filmu…..