Pozitívne myslenie

Čo je to pozitívne myslenie…?!

Kedy je realita totožná s knihami?! Odkiaľ si človek má brať odpovede na svoje otázky, keď niekto v knihe opisuje len  problém svoj a nie Váš? Prečo čítate knihy, ktoré nechápete a skončíte pri druhej strane? Občas sa dosť často pozastavím nad tými, ktorí ma nepoznajú a hovoria o nejakom pozitívnom myslení, na ktoré ich spoločnosť naviedla, aby sa zdokonaľovali v sami sebe. Ako je možné, že tí, čo čítajú takého knihy, majú zlé vyjadrovacie aj písomne  schopnosti? Kto môže za to, že Vaše dieťa hľadá odpovede v knihách a nie u rodičov?  Len rodič môže od detstva dať dieťaťu to, čo život ho naučil a prenáša myšlienky svojej danosti a zodpovednosti za život svoj aj dieťaťa jemu do života. Ak sa toto neudeje, potom sa nečudujte milí rodičia, že dieťa sa vám odcudzilo a vyznáva iné hodnoty viery v sám seba a skláňa sa len nad pozitívne naladenou knihou, ktorej ani on sám dotyčný nerozumie. Vôbec sa nečudujem, že zlyháva rodičovstvo, veď mladí si myslia, že pozitívne myslia, pritom z nich srší negativita, ktorú prezentujú v rôznych fórach, v dopravných prostriedkoch, na verejnosti, k úcte k rodičovi, aj k cudziemu človeku. Ako je možné že človek čo chce pozitívne z knihy myslieť neuvoľní staršiemu  vo verejnej doprave miesto, droguje, ohovára, osočuje aj osobu čo nepozná. Prečo sa mladý človek stavia do pozície „ že je bulvár“. Pomôže mu to v dosiahnutí jeho cieľa? Nie, lebo sám sa neskôr zničí.  Nie je to farizejstvo charakteru? Áno! Je to spojitosť s duševným stavom človeka? Nie! Ale je to súvis s výchovou dieťaťa rodičom, ktorý mu dáva všetko, len na učenie slušnosti ho akosi nepripravil! Chýba pokora? Áno! Ak mi niekto napíše, že sa riadi knihou podobného štýlu, tak dostane moju odpoveď v zmysle: „ Načo je vám moja rada, keď tá kniha vám všetko zodpovedá, lebo píšete, že vám dáva veľa…“ Keby ste napísali, čítal/a som knihy, ale nepriniesli mi do života nič, len chaos v mojich problémoch a stále len tápem, tak prosím, vašu prosbu dokážem vyslyšať vo váš prospech! Nie jedna osoba vie o čom píšem, pretože si tým spolu so mnou prešli! A v poslednej dobe je moderné čítanie kníh ezoterických miešaných s učením v škole, mať kopec zdravotných problémov, mať problémy vo vzťahu a ešte si povedať, že mi treba ďalšiu knihu na lepšie myslenia. Človek začína strácať svoju dôstojnosť a nevie ako ďalej, lebo tápe.

Vy nepotrebujete knihy, vy potrebujete lekcie, lebo poučky sú vám zbytočné. Lekcie ale v podobe krízy reálnej, danej z vášho života. Z dôvodu, aby váš duševný stav bol reálny s duševným vlastníctvom, ktoré všetci máte. Len váš charakter je občas deštrukčný, následkom výdobytkov techniky a zlyhania rodičovstva a dávanej lásky, porozumenia a učenia tolerancii a branie si demokracie z iných krajín ako svoju autoritu a vzor pre tých, ktorí chcú „BYŤ SÁM SEBOU!“

Moja vďaka rodičom, ktorí učia svoje deti neubližovať, tolerovať a ctiť. Moja vďaka osobám ktoré svoje chyby uzreli a poučili sa z nich. Pretože v žiadnej knihe sa nepopisuje problém Váš, ale len problém osoby ktorá knihu napísala. A prečo? Lebo sa už nepíše rok 820 ani 1120 p.l.

Ľud nepotrebuje poučky, ale lekcie  a tie dostane!

7 rád postupnosti etáp :

1.      Začnem si všímať, čo mi spôsobuje mylné dojmy

2.      Všímam si, kde robím chyby a neopakujem ich

3.      Najprv dokončím jednu prácu a myšlienku skôr, ako problém preskočím

4.      Neohováram známych ani neznámych

5.      Neosočujem známych ani neznámych

6.      Vyjadrujem úctu rodičom aj k okoliu

7.      Kto ma  naučil spoznať sám seba, jeho meno nevezmem nadarmo.

Autorský zákon © Dagmar , August 2012