Fotenie googla r. 2012 ulíc do mapy a boli aj v PE

odkaz na mapu googlu

myškou pri PC alebo koliečkou na ovládači si približujte vzdialenosť…

firma googla r. 2012 fotila do map na internete ulice resp. všetko aby boli  mapy pre ľudí poznateľnejšie. Samozrejme boli aj v Partizánskom na mieste………. čo sme zistili v prehliadači máp kde sme našli po uverejnení  informácii na webe TU odkaz sme si prehľadali ulicu a stále je to na webe v mapách. V danej dobe o skutočnosti boli niektoré osoby emailom upovedomené . Z fotiek ktoré sa urobili sa sú vám k nahliadnutiu k dispozícii sú zaujímavé tým čo tam bolo vtedy vidieť a kto tam bol. Viac na prednáške alebo na stretnutí. Svoje dotazy si píšte už teraz, potom sa môžete pýtať ma. Všimnite si čo som vám dala link s názvom odkaz na webe  ako dobre nasnímali /nafotili zeleň /stromy  (skala)  B.

Dagmar