Čo je to šťastie , čo je to byť šťastným ?

Čo je to šťastie , čo je to byť šťastným ?
Dagmar Revayová © 3 august 2017
 Dlho som rozmýšľala, teóriu a môj názor a postoj najviac priblížiť sa  mysleniu a výpovedi, ktorú Vám chcem sprostredkovať..

Etické učenie, podľa ktorého sa za najvyššie dobro považuje slasť a za hlavný predpoklad blaha pokoj duše. Cieľom poznania  pojmu je oslobodiť človeka od strachu z bohov a zo smrti. Umiernení  spôsob života,  je taký byť naplnený duchovnými pôžitkami z filozofického rozjímania. Telesné pôžitky sú krátkodobé a prechádzajú do svojich protikladov, teda do nepokoja a zlých pocitov. Slasť duševná oproti tomu má v sebe znak minulosti aj budúcnosti. V tomto prípade spomienka na slasť minulú a nádej v slasť budúcu je hlavným prameňom pozemského šťastia.

Človek má byť rozumný. . „ to neznamená prežívať len  rozkoš, nemám na mysli rozkoše ľudí samopašných, ani rozkoše z pôžitkárstva, ako sa nazdávajú niektorí, čo nepoznajú učenie a nesúhlasia s ním alebo si ho zle vykladajú, ale máme na mysli rozkoš spočívajúcu v stave, v ktorom človek necíti telesné strasti a duševný nepokoj. Lebo život nerobia príjemným pijatiky a hostiny bez konca, ani obcovanie s mladíkmi a ženami, ani požívanie rýb a iných vecí, ktoré poskytuje bohatý stôl, ale triezvy úsudok, počiatkom toho všetkého a najväčším dobrom je rozumnosť.

Rozumnosť má väčšiu cenu ako filozofia. Z filozofie  pochádzajú všetky ostatné cnosti, lebo človeka  učí, že nemožno žiť príjemne, ak nežijeme rozumne, krásne a spravodlivo a zase že nemožno žiť rozumne, krásne a spravodlivo, ak nežijeme príjemne. ….

  • Priateľstvo – nie iba na chvíľky zábavy, treba ho rozvíjať každý deň i noc
  • Sloboda – nezávislosť, byť mimo politiky a intríg
  • Zamýšľanie sa nad životom – nájsť si každý deň čas na rozjímanie o tom, čo nás trápi.

Hovoriť si, že ak nemáte peniaze, ale máme tieto tri veci, dokážete byť šťastní. Naopak to však nefunguje – za peniaze si ešte nikto nekúpi,  ani lásku,  ani slobodu najmä tú vnútornú  a ani pokoj duše a vyrovnanosť.
Láska , šťastie , „ mier na a v duši“, úcta, pokora, není tovar, nenájdete to  obchode. Vykúpenie z hriechov nenájdete v žiadnom obchode.

Šťastie „..je stav psychického uspokojenia a radosti z dosiahnutia cieľa v danej prítomnej chvíli.“ Stav najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastnej existencie, plnosti a pochopenia života a uskutočňovanie svojho ľudského poslania.
Za uspokojenie si zodpovedá každý sám.

– šťastie – nemožno porovnávať s možným väčším, trvalejším a intenzívnejším pôžitkom.
Človek by si mal plánovať dávky šťastia a pôžitku.
Všetci ľudia môžu byť šťastní, len treba šťastie hľadať na správnom mieste.  
Ja viem v myšlienke máte slovo a kde ?
Nehľadať ho v  materiálnom svete, lebo  nádherný život plný fantastických,  ale neplnohodnotných vecí, je to svet  plodiaci závisť a nenávisť.
Takto správne neukážete ani okoliu, mať radosť z „mála“.
Ak príde návšteva a bez vášho vedomia prinesie vám „ dary“  prijmite dary.
Ak  máte možnosť obdarujte niečím darcu aj vy. Je jedno či hneď, alebo za pol roka či jeden rok.
Vtedy sa k vám návšteva vracia………………….. vždy a vždy……….50 na 50

Len  závistlivci uznávajú nesprávne hodnoty, pretože sa pozerajú slepými očami. Vnímajú len povrchné veci, nejdú do hĺbky potreby duše a nechcú si uvedomiť jednu dôležitú vec. A to je fakt, že aj oni sú v skutočnosti šťastní a možno ešte šťastnejší než nejaký bezduchý milionár.
Nemôžeme predsa považovať za úspech a radosť drahé auto, milióny na konte, prepychový dom so záhradou alebo bohatých rodičov.
Každý človek sa narodí šťastný. Do 5 až 14 rokov  najprv záleží od rodiča kam  šťastie  osudu  dieťaťa nasmeruje, potom si postupne  človek  sám smeruje svoju cestu , aký rebríček hodnôt si zvolí. Ak niekomu nestačí už len to, že je zdravý, potom sa správa povrchne.

 Záleží len od jednotlivcov ako príjmu skutočnosti života. Vo svojom živote si ľudia prejdú všeličím, od depresie až po stratu niekoho blízkeho.
Veľakrát si pritom povedia to staré známe:“ prečo sa to stalo práve mne“?
Pritom nemyslia na iných, ktorých postihlo možno ešte niečo horšie.
V tomto je človek  veľmi sebecký

 Sebaľútosť je v človeku zakódovaná rovnako ako základné fyziologické potreby – jesť, piť atď.  Mnohým sa uľaví, keď sa niekomu posťažujú a sústavne dokola sa len sťažujú….mnohí to poznáte….. Faktom však zostáva, že sebaľútosť ničí ľudské vnútro a tiež psychiku, tým nervovú sústavu,  tým aj hormonálnu sústavu…..ta hrá  Veľkú hru v tele  človeka.

Duševný  kľud  = byť za každú cenu šťastný  ?
Mať ohromnú silu vôle  ?
Za dokonale blaženého nemôžeme považovať napr . mladého človeka, ale starých ľudí, ktorý prežili dobrý život. Mladý človek v mužnom veku je totiž často vystavený rozmarom osudu, zatiaľ čo starec je vo svojej starobe ako v prístave a majetky, v ktoré kedysi sotva mohol dúfať, má bezpečne uložené vo svojej vďačnej pamäti.“

 
„Žiť v tajnosti ? “    „ Žiť pre tento okamih“  ??
Ďakovať životu že žijem ?
V Afrike sa denne rodia postihnuté deti. Nemajú ruky, alebo nohy, alebo majú viac  nôh,
3 ročným deťom odumiera koža a odpadáva mäso …
 
Prečo človek narodení v štátoch mimo Afriky,  není rád že žije ?
Bunky Za 24 hodín sa oplodnená vajíčko rozdelí na 2 bunky a za ďalších 24 hodín sú tieto bunky už 4 a pokračuje ďalšie delenie. Postupne vznikne guľôčka tvorená množstvom malých buniek–morula. Bunky na povrchu moruly sa postupne usporiadajú a vytvoria obal–trofoblast, z ktorého sa vyvinie jedna z obalových plodových blán
Na 13.-14. deň vývoja zárodku sa zjavuje chvostový koniec zárodku. Vtedy aj začínajú vznikať prvé orgánové sústavy človeka– nervová, tráviaca a obehová. Spolu s nimi vzniká kostra a chrbtová struna, na ktorej mieste sa neskôr vytvorí chrbtica. Do konca prvého mesiaca vývoja vznikajú rozličné tkanivá a svalstvo. Tiež je to obdobie najväčšieho nebezpečenstva pre zárodok, lebo v prípade vírusového ochorenia matky môže dôjsť k vývojovej vade alebo samovoľnému potratu.

V tomto čase vzniká i pupočná šnúra a placenta, ktorá krv plodu okysličuje, obohacuje o živiny, odvádza splodiny látkovej premeny, a dodáva aj rôzne protilátky z tela matky. Placenta tiež oddeľuje krv matky a dieťaťa, a tak sa tie nedostávajú do styku. Cez placentu sa do tela plodu dostávajú aj rozmanité škodliviny a jedy(alkohol,…), čo môže spôsobiť rozsiahle poškodenie plodu!

Prečo mladý vo veľkom užívajú drogy. Cítia sa pri drogách šťastný a to je chyba. Chyba, rodiča, ešte,  keď vychovával dieťa……………
 
Musí človek financovať „ vedu“ ktorá skúma a používa biologické zbrane ? vypúšťať jadrové rakety na oblohu aj do mora ? uvažuje človek že tým šťastie nikomu nerobí ?
 zahynú živočíchy, zvieratá , zničí sa postupne  príroda , = zahynie aj človek……..

Keď sa dostanete na koniec čítania, kto koná na Zemi zlo ??? človek ? počasie ? niekto z nebies ?? alebo človek sám……………
Dagmar Revayová © 3 august 2017