Čo je to pokora?

POKORA = Komu sa nechce čítať celý článok o pokore, napíšem to v skratke.
Ak máte disharmóniu medzi nervovou sústavou a mozgom, nadobličky produkujú viac adrenalínu,. Ste  s čímkoľvek / s kýmkoľvek nespokojný …. aj s nudou.
Súlad hormonov / orgánov = súlad vnútornej spokojnosti.
Byť sám je súlad medzi nervovou sústavou a mozgom, lebo si človek vie „zamestnať myseľ“ a necíti sa sám.
Je to ako prestať piť alkohol / fajčiar atď…
 keď ma v sebe disharmóniu  = nikdy neprestane.
Kto sa cíti sám , cíti nudu, cíti smútok, nestabilitu, nespokojnosť, „duševný rozpor “ ! =  vplýva to na jeho, myslenie/ konanie/ uvažovanie /  „život“ ,,,,, ma v sebe disharmóniu, aj keď ma okolo seba ľudí, aj tak cíti vnútorný zmätok, lebo nemá zharmonizované nadobličky + nervovú sústavu + mozog …………………….. a viac informácia = V nadobličkách je tvorený aj hormón adrenalín, ktorý je zodpovedný aj za nervozitu, nesústredenosť bez toho, že by si to človek psychikou priviedol .

Pokora  = Morálka etika spoločnosti vo svete, neúcta ľudí, lebo nechápu svoj pôvod a kto im život dal………..

Prvý text = „Mizéria“ ľudi –  bez Boha

Zamysleli ste sa  prečo je tu hladomor, vojny, závislosť na drogách, násilie, sexuálne zneužívanie a veľa ďalších nepekných vecí. Je táto mizéria spôsobená zabudnutím na Boha a pokusmi hľadať šťastie bez Boha. Bezbožný človek hľadá šťastie a útočisko všade možne. Najčastejšie skončí pri drogách a iných závislostiach. Prinajlepšom hľadá útočisko v majetku, u rodiny a blízkych, ale ani oni nie sú schopní poskytnúť mu spoľahlivé útočisko a ochrániť ho pred chorobami, starnutím, smrťou a ďalšími nástrahami v tomto svete.
Bezbožný svet vyzerá presne tak, ako ho vidíme. Ľudia sa pokúšajú o technologický, hospodársky, sociálny a kadejaký iný pokrok bez toho, aby mali vôbec poňatie o Bohu a potom celá ich snaha končí neúspechom a spôsobia tým snáď ešte viac škody ako úžitku. Ako príklad si môžeme zobrať vynález auta. Auto sa môže zdať ako super vynález, ktorý zrýchľuje presun z bodu A do bodu B. Ale tento vynález priniesol spolu so zrýchlením dopravy aj znečistenie prostredia a smrteľné autonehody. Je vari jeden život menej ako rýchlejšia doprava? Výsledok znečistenej bezbožnej inteligencie je, že ľudia sa nezbavia áut, ale vymýšľajú ešte bezpečnejšie autá, ktoré si však bežný smrteľník nemôže dovoliť a tak ľudia stále umierajú na následky autonehôd.
 Akokoľvek bezpečné autá sa budú snažiť vymyslieť, stále tu bude hrozba prejdenia chodcov, cyklistov, zvierat atď. Je to veľmi nebezpečný vynález, ktorý sa bohužiaľ stal každodennou súčasťou života moderného človeka. Výsledkom je problém za problémom a to všetko len kvôli zabudnutiu na Boha. Kde nie je Boh, tam sú len problémy.
Bezbožný človek vytvára jeden problém za druhým a škodí tým druhým a pri snahe riešiť tieto problémy vytvára ďalšie a ďalšie problémy a tak sa ocitá v začarovanom kruhu, z ktorého môže vystúpiť jedine keď sa pokorí pred Bohom, ktorý mu veľmi rád pomôže z tejto šlamastiky von.
Keď už viac nechceš byť otrokom svojich závislostí, popros v modlitbe Boha, aby ich ti ich zobral. Keď už si viac nevieš rady, popros Boha, aby ti pomohol. A On ti s radosťou pomôže.
Čím viac ľudí prijme Boha do svojho života a začne sa riadiť Jeho pokynmi, tým krajšia spoločnosť môže byť. A naopak čím viac ľudí Boha odmieta a riadi sa svojimi mentálnymi výmyslami, alebo výmyslami niekoho iného okrem Boha, prinesie mu to nakoniec len a len mizériu. Dočasne sa môže zdať, že je to úžasné a skvelé, ale na konci je výsledok – mizéria, utrpenie, frustrácia, úzkosť,… nič príjemné.
Nemusíš žiť s Bohom, nemusíš nasledovať Jeho pokyny a žiť podľa Jeho Slov. Nemusíš… len potom sa nečuduj, že trpíš jak pes. Neboj sa, to utrpenie príde na každého, Nikto nemôže byť trvale šťastný bez zachovávania Božieho Slova. To je Boží zákon. Kto tento zákon dodržiava a riadi sa Ním, môže byť trvale šťastný. Kto však tento zákon porušuje a niet mu rady, ani pomoci, bohužiaľ, musí si to odžiť na vlastnej koži, aby pochopil…

DRUHÝ TEXT POKORA
Veľa ľudí nevie čo je to pokora. Kedysi som nepoznala slovo pokora  a že je skôr možno,  pre náboženských fanatikov.. Načo a voči komu by som mala prejavovať pokoru? Čo je vlastne pokora? Načo je dobrá pokora? Prečo je dôležité byť pokorný? Môže pokora prispieť k lepšiemu svetu?
Pokora je jedna zo siedmych cností (pokora, štedrosť, žičlivosť, mierumilovnosť, cudnosť, striedmosť, činorodosť). Pokora je pocit, kedy si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť či závislosť na niekom. Byť pokorný znamená uvedomiť si svoju malosť a nedokonalosť, uvedomiť si, že neviem veľa vecí.
Opakom pokory je pýcha. Som pyšný, že niečo viem, ale zároveň si neuvedomujem koľko toho ešte neviem.
Pokora sa prejavuje skromnosťou a nesebeckosťou, čo sú rysy človeka, ktorý rešpektuje druhých.
Byť pokorný znamená uvedomovať si svoju malosť a svoju nedokonalosť.
Byť pokorný znamená dokázať sa pokloniť pred iným človekom, alebo pred Bohom, alebo len tak.
Byť pokorný znamená dokázať slúžiť iným ľuďom bez ohľadu na ich postavenie v spoločnosti.
V skutočnej pokore existuje hlbší princíp, ako je naša smutná potreba pociťovať nadradenosť nad ostatnými. Tento vyšší princíp nám nedovoľuje správať sa arogantne a povýšenecky k ľuďom, o ktorých si myslíme, že sú niečo menej ako my. Ochraňuje nás od toho, aby sme závideli tým, ktorí sú dokonalejší ako my. Keď je človek pokorný, cíti vďaku a zásluhy pripisuje Pánovi a všetkm tým, ktorí mu niekedy poskytli pomoc. S pokorným srdcom ľahko priznávame chyby a otvárame svoje srdce novým ponaučeniam. Stať sa pokorným nie je cesta, ktorá zabíja ego, ale oblosobodzuje skutočné ego, ktoré večne pulzuje láskou k Bohu a ostatným bytostiam.

Prečo je dôležité byť pokorný?
Pokorný človek dokáže pomáhať a slúžiť druhým. Byť pokorný znamená byť ako steblo trávy: ak na steblo trávy niekto stupí, steblo sa bez akéhokoľvek protestu ohne a znova sa narovná keď už nie je pristupené.
Keď si vypestujete vlastnosť pokory, už viac nebudete cítiť, že vám bolo ublížené. S pokorou prijmete všetko tak, ako to je. Bez výhrad. Už viac nebudete trpieť keď vám niekto nevyhovie. Už viac nebudete súdiť ľudí a nebudete si myslieť, že ste niečo viac.
Ak sa naučíte pokore, nebudete sa nad nikým povyšovať, nebudete porovnávať ani odsudzovať.
Pokora je úžasná vlastnosť, ktorá spôsobuje to, že ľudia dokážu pomáhať iným ľuďom nezištne. Vzájomná nezištná pomoc je veľmi dôležitá. Keď prezident dokáže pomáhať a slúžiť bezdomovcom, prečo by ste to nedokázali vy? Odhliadnuc od toho, že prezident možno chce len získať popularitu.
Pokora hrá veľmi dôležitú úlohu v láske. Ak človek nie je pokorný, nedokáže naplno milovať. Pyšný človek miluje viac seba ako iných. Pokorný človek miluje všetkých rovnako – bezpodmienečne. Pokorný a bezpodmienečne milujúci človek je niečo úžasné, je to malý zázrak.

Ego a pokora

Ak človeka ovláda ego, nedokáže byť pokorný. Ani trochu. Ľudia, ktorých ovláda ego bývajú pyšní – Ja som najlepší, ja viem všetko, ty si nula, ty nevieš nič. Ja mám pravdu, ty trepeš hovadiny – To je ego, to je pýcha. Ego znamená JA. Egoistickí ľudia sa zameriavajú len na seba a na potreby ostatných kašlú. Pozrite sa na dnešný svet, na dnešných ľudí. Vidíte v nich egoistov?

Naopak pokorný človek nemá problém pomôcť ostatným kedykoľvek je o to požiadaný ak je to v jeho silách. Pokorných ľudí by ste vo svojom okolí narátali na prstoch jednej ruky. V lepšom prípade na prstoch dvoch rúk. Prečo je to tak?
Dnešná spoločnosť je založená na kŕmení ega: buď najlepší, maj dobré známky, nerob hanbu. Súťaže a športy sú založené na výhre a prehre. Výhra kŕmi ego. Prehra by mala trénovať pokoru no namiesto toho ego utrpí porážku a o pokoru ani nezakopne. Pretože ak je človek pyšný, stále je presvedčený, že to ON je najlepší, že to ON si zaslúži výhru a nie iný. Nedokáže si priznať, že je niekto lepší ako on. Práve veľké ego a pýcha je prekážka na ceste k pokore.
Je dobré naučiť sa ovládnuť ego, pochopiť čo je pokora a pochopiť načo je pokora dobrá. Pokorný človek žije s vedomím, že nie je najlepší na svete, že existuje veľa šikovnejších ľudí ako on. Pokorný človek nemá problém prijať porážku v hre, alebo v súťaži, pretože si dokáže pripustiť, že ten kto vyhral je naozaj lepší. Ego netrpí porážku, pretože je pod kontrolou a nevystrkuje rožky.
Trénovať pokoru sa oplatí. S pokorou som oveľa šťastnejší ako s pýchou. Navyše toto šťastie nemám len pre seba, ale dokážem ho zdieľať s ostatnými. S pýchou to nedokážete.
Možno ste brali pokoru ako nejaké obyčajné slovíčko, ktorému neprikladate význam. Pokora je dobrá vlastnosť, ale nevedeli ste načo je dobrá. Nevedeli ste prečo by ste mali byť pokorný. Nechápali ste pokoru, pretože ste boli pyšný: Ja som predsa ten najlepší. Ostatní sú nuly. Ostatní nič nevedia. Ja viem všetko. Ja som najmúdrejší.
Každý jeden moslim sa pri príchode aj pri odchode z chrámu  a pri modlidbach pokloní , tak, že sa dotkne hlavou zeme. Prejavuje tak pokoru. Kto je príliš pyšný na to, aby sa niekomu klaňal, to neurobí. Pýcha predchádza pád = choroby, problémy, krízy…..
 Vôbec nezáleží na tom, či má človek vyštudované 2 vysoké školy. Môžete sa učiť aj od dieťaťa. Niektoré deti majú ešte nepokrivený pohľad na svet a to je na tom to nádherné. Mali by sme sledovať deti a učiť sa od nich.
Vďaka pokore dokážete slúžiť ľuďom. Nezáleží na tom aké má človek spoločenské postavenie. Spoločenské postavenie je len ilúzia. Všetci sme si rovní.
Vďaka pokore dokážete pochopiť vete: “Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom“.
Majte v mysli : Vďaka pokore dokážem prijímať kritiku, uvedomiť si a prijať svoje nedostatky a tak môžem začať pracovať na ich odstránení. Kým si nepripustím svoje nedostatky, nemôžem začať pracovať na ich odstránení.
Človek nemá nič z toho keď je pyšný. Pýcha je nepekná vlastnosť, ktorá nepomáha nikomu. Zato pokora je úžasná vlastnosť, ktorú keď si človek vypestuje, dokáže pomôcť nie len iným, ale aj sebe. Pokorný človek sa dokáže rozdať a rovnako dokáže aj prijať.

Pomoc iným

Môžeme skúsiť pomáhať iným. Môžeme tak zakúsiť odmenu v podobe dobrého pocitu, úsmevu a vďaky od človeka, ktorému sme pomohli. Môžeme pomáhať aj viacerým ľuďom. Keď pomáhame iným, dávame na frak egu. Egoistickí ľudia majú problém nezištne pomáhať iným. Ale pozor na pýchu, aby sme nespyšneli z toho, že pomáhame iným. Aby sme nemali pocit, že sme lepší ako tí, ktorí nepomáhajú. Musím sa priznať, že som bol spočiatku pyšný, že pomáham iným. No neskôr som si na pomoc iným tak zvykol, že mi je pomáhanie prirodzené a nemám byť na čo pyšný. Túžba pomôcť je prirodzená ľudská vlastnosť. Teda pokiaľ nás neovláda ego a nemyslíme len na seba.

Služba

Môžeme skúsiť slúžiť iným ľuďom. Čašníci a iní ľudia, ktorí slúžia iným, si čiastočne trénujú pokoru. Lenže tento tréning pokory je pokazený peňažnou odmenou. Človek nemá dôvod byť pokorný, keď vie, že za svoju službu dostane zaplatené. Ak dokážeme ľuďom slúžiť bez finančnej odmeny, vtedy si naozaj trénujeme pokoru.
Slúžiť môžeme napríklad tak, že keď som v podniku a som na odchode, môžem odniesť pohár pri bar, nech ho obsluha nemusí nosiť a rovno ho umyje. Je to malá služba a zároveň pomoc. Ak teda ten pohár po ceste nerozbijeme.
Slúžiť môžeme aj tak, že umyjeme v paneláku chodbu. Nie len pred svojimi dverami, ale aj pred dverami každého suseda. Celú chodbu.
Ak s niekym bývam, môžem umyť riady spolubývajúcich a robím im tak službu. Nechcem za to nič. Nečakám, že oni budú umývať moje riady, alebo, že mi budú nejak zaviazaní. Alebo, že mi poďakujú. Kedysi som nedokázal umyť cudzie riady a hovoril som si: “Prečo by som mal umývať cudzie riady? Nech si ich umyjú sami“. Vyskúšajte prekonať svoju pýchu a skúste umyť cudzie riady, skúste slúžiť iným bez očakávania, že vaša služba bude ocenená.

TRETI TEXT  = Ľavá vs. pravá hemisféra mozgu
Drvivá väčšina ľudí používa prevažne ľavú hemisféru mozgu, ktorá ich obmedzuje na racionálne poznanie sveta. Drvivá väčšina ľudí preto nedokáže spoznať a prežiť skutočné šťastie, ktoré pramení z pravej hemisféry mozgu, ktorá je prepojená so srdcom.

Ľavá hemisféra

Ľavá hemisféra mozgu ovláda pravú časť tela.
Celá dnešná spoločnosť je vytvorená na základe ľavej hemisféry. Aj preto väčšina ľudí dokáže používať z veľkej časti len ľavú hemisféru. Ľudia potrebujú mať vedecké dôkazy, aby niečomu uverili, aby získali poznanie.
V ľavej hemisfére vzniká najmä analytické myslenie, lineárny sled myšlienok a verbálne myslenie, ktoré vychádza zo slov a symbolov – hovorených alebo písaných. V tejto hemisfére sa tvoria aj vety a riešia matematické rovnice. Dalo by sa povedať, že ľavá hemisféra nám sprístupňuje vedu a technológie. Je sídlom logiky, reči a vôle. Vďaka nej dokážeme pracovať s faktami, dátami a číslami, dokážeme vyriešiť matematické úlohy, či máme zmysel pre miery a váhy. Zodpovedá za naše analytické myslenie, cit pre poriadok a za systematický prístup. Vytvára hranice a štruktúru. Vytvára tiež strach a pocit odlúčenia od ostatných.
Inštinkt prežitia pochádza z ľavej hemisféry. Práca a peniaze… ľudia sú jediný druh na planéte, ktorý musí platiť za prežitie a život. Peniaze museli byť výmysel ľavej hemisféry.
Táto hemisféra vníma čas lineárne – minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Ak často rozmýšľate nad tým, či budete mať dostatok peňazí v budúcnosti, tieto myšlienky pochádzajú z ľavej hemisféry.
Ľavá hemisféra poskytuje aj kritické myslenie, ktoré je v dnešnej dobe veľmi dôležité, no málokto túto schopnosť využíva.
Ľudia, ktorí používajú prevažne ľavú hemisféru nedokážu pochopiť ľudí, ktorí využívajú pravú hemisféru. Považujú ich za čudákov, ba až bláznov, pretože racionálnym zmýšľaním nedokážu pochopiť ich činy a myšlienkové pochody.
Ľavú hemisféru mozgu si môžeme predstaviť ako väzenie. V tomto väzení máme dovolené robiť len to, čo nám rozum dovolí. Iba pomocou pravej hemisféry sa môžeme z tohto väzenia dostať.

Pravá hemisféra

Pravá hemisféra je zodpovedná za myšlienkovú syntézu – spájanie jednotlivých myšlienok alebo pojmov, chápanie v širších súvislostiach, tvorivosť, intuíciu, umenie, predstavivosť, emócie a náhľad na svet neobmedzených možností. Táto hemisféra nám slúži pri počúvaní hudby, ale aj vnímaní trojrozmerných predmetov. Dá sa povedať, že táto hemisféra nám sprístupňuje umenie a vedie fantáziu a intuíciu. Otvára a búra väzenie, ktoré bolo vytvorené ľavou hemisférou. Otvára dvere do sveta neobmedzených možností. Vďaka pravej hemisfére už človek nie je obmedzený len na racionálne poznanie.
Pravá hemisféra mozgu ovláda ľavú časť tela. Poskytuje nám spojenie so srdcom. Ľudia používajúci pravú hemisféru sa dokážu riadiť srdcom.
Všetky významné objavy a vynálezy vedy a aj všetky významné umelecké diela sa zrodili najskôr v našej pravej hemisfére.

Využívanie oboch hemisfér

Ak dokážeme využívať obe hemisféry, dokážeme využívať svoj potenciál naplno.
Staroveké civilizácie dokázali využívať obe hemisféry mozgu, preto boli také vyspelé. Nevyužívali len ľavú, racionálnu časť mozgu ako to dnes robí väčšina ľudí, ale využívali aj pravú hemisféru a dokázali tak úžasné veci.

Ľavá hemisféra spôsobuje odlúčenie od ostatných, kdežto pomocou pravej hemisféry môžeme vidieť a chápať, že všetko je so všetkým prepojené. Všetko je v dokonalej harmónií. Staroveké civilizácie toto vedeli.
Kto má vedomosti, ten má moc. A kto má moc, ten ju môže využiť podľa svojho uváženia. Ak by bola táto moc využitá v prospech ľudstva a života na Zemi, svet by vyzeral úplne inak. Dnes je svet taký, aký je, pretože sa táto moc zneužíva na sebecké účely.
Spôsob akým používame mozog je nielen dôležitý pre naše prežite, ale taktiež rozhoduje o našom úspechu alebo neúspechu. Náš svet sa veľmi rýchlo mení, a preto sa používanie obidvoch hemisfér stáva stále viac dôležitejšie. Pravú časť nášho mozgu používame na to, aby sme vytvárali kreatívne nápady a nové prístupy v strategickom myslení. Ľavá časť mozgu nás klame v tom, že nás núti myslieť si, že nie sme kreatívny a nedokážeme prichádzať s novými nápadmi. Ak si na to zvykneme, zostaneme zaseknutý v tomto kruhu.
Ak je ľavá strana vášho mozgu dominantnejšia, neprepadajte jej trikom.  Pokúste sa otvoriť činnostiam, ktoré vám pomôžu zapojiť pravú stranu. Pridaním kreatívnej sily do vašej ľavej časti mozgu môžete vytvoriť tajnú zbraň, ktorá bude znamenať váš úspech v dnešnom rýchlo meniacom sa svete.

Akú hemisféru používaš?

Väčšina ľudí používa ľavú hemisféru, pretože tak boli vychovaní.
Vidíš tanečnicu na obrázku otáčať sa v smere hodinových ručičiek, alebo proti smere?
Ak ju vidíš otáčať sa v smere hodinových ručičiek, používaš pravú hemisféru.
Ak ju vidíš otáčať sa proti smeru hodinových ručičiek, používaš ľavú hemisféru.
Môžeš si urobiť test či používaš pravú, alebo ľavú hemisféru:ODKAZ TU

Ako sa naučiť používať pravú hemisféru?

Pravá hemisféra je mocná v tom, že ti dá iný pohľad na život ako len racionálny pohľad. Učenie sa ľavým mozgom vyžaduje vedomé úsilie, pravo-mozgové učenie je podvedomé a úplne bez námahy.
Skús byť viac otvorený a nehovor na každú iracionálnu vec, že je to blbosť. Sám seba pripravuješ o poznanie.
Počúvaj svoje emócie a pracuj s nimi. Ak cítiš hnev, pýtaj sa prečo ho cítiš, čo ho spôsobilo, musíš sa naozaj hnevať? Pracuj najmä s negatívnymi emóciami a analyzuj prečo ich cítiš, čo ich vyvolalo a či sú tie negatívne emócie naozaj potrebné. Možno zistíš, že sa hneváš pre hlúposti a úplne zbytočne. Pomáha tiež akákoľvek hra, alebo činnosť, ktorú dokážeš precítiť a robiť s otvoreným srdcom.

Hudba, tanec, prechádzky, modlenie, toto všetko napomáha k rozvíjaniu a používaniu pravej hemisféry.

Keby sa ľudia začali riadiť viac srdcom ako rozumom, na svete by neboli vojny, krádeže, násilie a dokonca ani hnev a nenávisť. Srdce nepozná hnev, nenávisť ani strach. Srdce pozná iba lásku, šťastie a harmóniu. Ľudia riadiaci sa srdcom vytvárajú raj na Zemi. Naopak ľudia riadiaci sa rozumom často vytvárajú peklo na Zemi.  Je len na tebe, či chceš byť súčasťou raja, alebo pekla. Peklo a raj sú reálne. Sú tu na Zemi.

Kto používa energetické nápoje, užíva ťažké drogy (ovplyvňuju mozog tzn aj rozum)
ten sa ako “ člen “ pekla ťažko dostane do raja …..
……………..