Čísla trochu inak

Čísla trochu inak, ako ich nepoznáte.

Čísla sú na to, aby sa osoba  v nich spoznala sama, svoje konanie a opravila to, v čom sa našla. Tzn. ak sa  niekto  názorovo s niekým nezhodne, je na ňom,  aby správanie zmenil a nechal sa ovplyvniť od osoby, ktorá mu má pomôcť. Nerozpisujem úplnú postupnosť ani rozpis v danom čísle DD či MM .

Príklad :  Jednotky sú predurčené  ale nie nápomocné v živote osoby pretože o nápomoci vždy hovorí iná číslica z DDMM narodenia.

Príklad: Máme rodičov, súrodencov. Brat / sestra  žijú v manželskom zväzku.  Bratovi sa narodí dieťa v rovnaký deň,  totožný s dňom narodenia  sestrinho manžela. (mesiac nie je podstatný) .  Švagor nie je priamym nosičom rodokmeňa (DNA) svokrovcov (má svoju od svojich rodičov).  Splodením dieťaťa sa stane dieťa nosičom rodokmeňa – aj od  nepriamych dedičov – tzn od strýca . To je kolobeh priameho aj nepriameho dedenia nie po svojich predkov.

Číslo 1 –  predurčená cesta, nie je dedičná po predkoch……

a)      Dve jednotky napr. rodič a dieťa (kamaráti a pod.)  – citové puto, spoločná cesta a spoločný charakter (dna)

b)      citovo- žiarlivosť na súrodenca, dieťa, kamaráta a pod. ktorý 1 nemá

c)      stále nové výzvy a učenia na sebe aj  k iných aj iných

Číslo 2 –  získaná chyba od rodiča aj  z jeho minulosti, nedostatku (zlyhanie)

Len osoba,  ktorá má číslo 7 alebo 9  dokáže mu pomôcť. Ak zlyhá osoba, ktorá má 2, stane sa, že si to prenesie  do nasledujúceho vzťahu, pripadne na toho, kto bude po ňom dediť. Na osobu ( 7 a 9)  ostane táto osoba z 2 naviazaná do konca života.

Príklad

prvé dieťa  má 2 v dátume, druhé nemá  alebo opačne.  Komu ostala v dátume 2, tomu je súdené chybu napraviť po kom ju zdedil.

Pozor-  na 12 % sa niekedy deti musia narodiť s dvojkou v dátume

a)    vtedy, ak  je to nutné,  lebo je nutný čas narodenia! (ohrozenie dieťaťa v tele matky)

b)      žiadny rodič dvojku nemal, ale dieťa ju získalo – má tu niečo doriešiť (osud)

c)      ak má osoba v dátume 2 aj 1, má  predurčenú cestu aj neduh 

d)      ak majú obaja  partneri 2 v dátume, tak v oboch prípadoch je to stratený prípad na to, aby boli obaja úspešní,  pretože ten čo má 1, vedie toho, čo má dvojku prípadne ovplyvní prácu iné číslo.

Číslo  3 –  je znamenie ohňa v slove a jeho ponímania, zvládnuť sa dá všetko, len nie  jeho zdravotný  stav. (nevyspytateľná osoba). S 3 narodené osoby by mali rodičia viesť k úspešnosti a „nadaniu“ ktoré získali narodením a vytĺcť z nich panovačnosť, ktorú si nesú 3.

a)       dokáže ich ovplyvniť len osoba, ktorá nemá v dátume 1,2,3  

b)      ak má krízu a niet osoby, ktorá má v dátume 9, 7, 1 upadá do poruchy psych. zdravia. Osoby s 3 majú plne vyvinuté žľazy nad mieru (vyvolanie určitých menších  zdr. porúch)  ale nižšiu koncentráciu, ktorú zdedili v DNA po rodičoch, pretože ma hypofýzu silnejšiu ako jeho rodičia či súrodenci (mozog nemá rýchlu koncentráciu)

Číslo  4–  osoba je nestabilná a často názory mení (v závislosti od iného čísla, ktoré aj má)

Príklad- osoba nar. 14.1, s osobou 7.9.

1 v dátume má predurčenú cestu, dve 1 musí tu zvládnuť úlohu,  ktorú tu má (zvyčajne spätosť s vedením dieťaťa..), 

–          4- práve to dieťa ma zvládnuť rodiča, lebo ma 9 .

–           7 je číslom diplomacie práve s osobami s číslom 4 tzn. vysoké príučky mu dá v živote nie preto, aby jej ublížila ale aby na sebe pracovala a osobu s 9 pochopila.

–           Osoby so 4 spolu s osobou so 7 sa musia v živote pretĺkať rôznymi krízami, často spätými na hrane so zákonom (jedno akými aj v duchovnej podobe J) .

–          Na to je tu 4 rodiča (alebo inej osoby), aby ho  zviedla aj za cenu zla na jeho cestu života. (pozor, charakter a šiesty  zmysel musí byť v súlade, ak nie je osoba v kontakte s 9- kou v živote, len tápe.

Číslo  5 –  osoby podliehajú vyššej moci, tzn. nekonajú v súlade s charakterom a často majú iné hodnoty DNA správania, odlišné od rodičov a pod. Niet osoby s číslom, ktoré by ich ovplyvnilo v ceste názorov. Jedine k osobe s číslom 0 sa vždy vrátia (hoc aj v myšlienkach). 5 sa dobre znesie so 7, 3, ale len krátkodobo.  S 2 neuznávajú spoločné hodnoty.

Číslo 6 – nevyspytateľné, ovplyvnené charakterom, ak je takáto osoba na vyššom poste, zvyčajne je z neho klamár. V závislosti od iného čísla na sebe aj k iným sa správa. Napr. 1 , 3, 4 si nepripustí k sebe, 2 falošne poslúcha ale tá ho vždy podkopne a opakovane. S 5  môže mať  krátkodobý vzťah- nemá perspektívu, osobu so 6 berie veľmi dobre, 7 neuznáva, 8 odpudzuje (svojou mysľou, energiou), 9 berie ako doplnok do spoločnosti,

7 je číslom, kde osoba sa potkýna  so všetkými číslami a je neustále konfrontovaná. Osoby so 7 nemajú na ružiach ustlané. Ak sú úradníci- nezvládajú svoju prácu, ak sú politici – snaží sa ich prevalcovať  niekto slabší. Dobre vedia viesť osoby s číslom 3,4,7,9. Nápomocní sú veľmi 8 a nemajú sa radi s 1 a 0 (rivalita, boj o city). Ak má osoba so 7 aj  jednotu v dátume, má niečo zmeniť na sebe. Ak sa to nepodarí, potomok získava 2 alebo 0 tak ako na počiatku tak aj po  ….

Číslo  8 –  osoby  sú občas lenivé ale majú šťastie na prácu a dobrý zárobok. Narobia sa, sú občas (90%) lakomí ak majú aj 2, bývajú niekedy neprimerane  žiarliví. Ak má spomenutú  dvojku spolu s  8 v dátume = osoba ma pomôcť inej osobe, ktorá má v dátume 7, 9, 3, ak zlyhá prenos, chyby sa opakujú……..

Číslo 9 v dátume je číslom v zmysle dobrého srdca k iným. Úslužnosť (slepá niekedy) k číslam 2,8.3,5,. Nedôverujú 0 (preverujú informácie). Tieto čísla to majú ťažké, naviesť 9 na správnu cestu a nedá sa ani 9 nimi ovplyvniť tzn. ide rovno bez toho, aby sa obzrela- ak sa obzrie, urobí vždy chybu, ktorá sa mu vráti ako bumerang, pretože  zlyhal.

Číslo 0 –  je číslo neutrálne, zhodne sa s každým číslom na báze citových väzieb. Je konfliktná, nemá z minulosti resty ale naberá ich z prítomnosti, od čoho je potom odvodená 2 v dátume pri dedení!

Príklad

Partnerka 28.4. partner 23.5..  prvé dieťa 3.11. a druhé dieťa 4.11.

Dvojka- ste si predurčení , máte chyby, za ktoré ste platili (krízy). Vy často meníte názor, len aby ste 5 ustúpila (ústup bol nie vždy správny), lebo ona vyznáva iné hodnoty.

Dieťa s 3 treba viesť, lebo často schádza z cesty života, (zvyčajne pre menší neúspech, nezdar a pod).

Dieťa so 4 je ovplyvnené rodičom so 4 v dobrom a vždy dokáže viac, ako iné dieťa.

Obe deti majú po dve 1, čo znamená, že ovplyvnili cestu rodičov (narodením) a aj svoju cestu majú predurčenú, ktorá bude pre nich ťažká (čo dnes nie je J), stále ostávajú rodičom ako príklady k ich rastu v charaktere (akoby sa učili od detí J)

Dátum menín je iný tzn. zloženie čísel v ponímaní, čo číslo hovorí, o tom zatiaľ nepíšem.

Dátum skonu…hovorí vždy v prvej číslici DD napr. 1.2 – je tam

1        hovorí malo sa to stať- osudový čas

2.      Predurčené od inej osoby

3.      Rozporuplná, ak je len 3, niečo v živote sa zanedbalo na zdraví, 3+0 alebo +1 (tzn. 31) telo fyzicky malo už koniec času

4.      4,5,6,7,8,9 – na 20 % malo sa stať, na 80 % zlyhanie nejakého elementu….

Mesiac skonu…. osoby udáva číslo vo výklade vyššie uvedených  dátumov  narodenia….