Ľudské telo

 Ľudské telo:
1: Počet kostí: 206
2: Počet svalov: 639
3: Počet obličiek: 2
4: počet mliečnych zubov: 20
5: počet rebier: 24 (12 pár)
6: Počet srdcových komôr : 4
7: Najväčšia tepna: aorta
8: Prírodný krvný tlak: 120/80 Mmhg
9: ph krv: 7.4
10: počet stavcov v chrbtici: 33
11: počet stavcov v krku: 7
12: počet kostí v strednom uchu: 6
13: počet kostí na tvári: 14
14: počet kostí v lebke: 22
15: počet kostí v hrudi: 25
16: počet kostí v ruke: 6
17: počet svalov v ľudskej ruke: 72
19: najväčší člen: koža
20: najväčšie úložisko ,: pečeň
21: najväčšia bunka: ženské vajíčko
22: najmenšia bunka: spermy bunky
23: najmenšia kosť: cestujúci pre stredné ucho
24: prvý transplantovaný člen: oblička
25: priemerná dĺžka Tenkého  čreva: 7 m
26: priemerná dĺžka Hrubého  čreva: 1.5 m
27: stredná hmotnosť pre novorodenca: 3 kg
28: pulz v jednej minúte: 72 krát
29: normálna telesná teplota: 37 ℃
30: priemerný objem krvi: 4 až 5 litrov
31: vek červených krviniek: 120 deň
32: vek bielych krviniek: 10 až 15 dní
33: tehotenské obdobie: 280 dní (40 týždeň)
34: počet kostí na ľudskej nohe: 33
35: počet kostí v každom zápästí: 8
36: počet kostí v ruke: 27
37: Najväčší endokrinný systém: štítna žľaza
38: Najväčší lymfatický orgán: slezina
40: Najväčšia a najsilnejšia kosť: stehenná kosť
41: Najmenší sval: Strmienkový (stredné ucho)
41: chromozóm číslo (chromozóm): 46 (23 párov)
42: počet kostí  novorodenca: 306
43: Viskozita krvi: 4,5 až 5,5
44: Globálna skupina darcov krvi : O
45: Univerzálna krvná skupina: AB
46: najväčšia biela guľôčka: Monocyte
47: najmenšia biela guľa: lymfocytov
48: zvýšenie počtu červených krviniek sa volá: Polyglobulie
49: krvná  banka v tele je: slezina
50: rieka života sa volá: krv
51: Prírodná hladina cholesterolu v krvi: 100 mg / dl
52: tekutá časť krvi je: plazma