Na túto stránku budem vždy pravidelne vkladať mená alebo webové stránky osôb, ktoré ma môžu kontaktovať za účelom pomoci iným.

Osoba, ktorá chce verejne využívať moje služby, ma musí o to písomne alebo ústne  požiadať. Ak dôjde k dohode, obdrží písomné alebo ústne pokyny. Všetko  záleží aj od druhu poskytovaných služieb verejnosti.